nieuws

Vakman spil bij ontwikkeling innovatief veiligheidsconcept

bouwbreed Premium

De ervaringen, kennis en kunde van bouwvakkers vormen de spil van een nieuw innovatief concept dat het aantal ongevallen op de bouwplaats moet gaan terugdringen.

Joost Zwaga

Nu de grenzen van de traditionele veiligheidsaanpak in de bouw zijn bereikt, kiezen TNO en BAM voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe aanpak. Daarbij wordt de wetenschappelijke kennis van het onderzoeksinstituut gebundeld met de praktijkervaring van het Bunnikse bouwconcern in het project B-Alert. “Een werkend instrument hebben we nog niet”, zegt Johan van der Vorm van TNO. “We zitten nog in de conceptuele fase. Maar het doel is duidelijk: we zoeken gezamenlijk naar een nieuwe weg om de veiligheid op de bouw te bevorderen.”

Uitgangspunt daarbij is de vakman, die dagelijks in de praktijk geconfronteerd wordt met onverwachte situaties waarbij al dan niet gevaar dreigt. Door deze in kaart te brengen en uit te zoeken welke hulpmiddelen hij nodig heeft om ze op te lossen, kan een nieuw perspectief ontstaan op veilig werken.

“Het gaat er uiteindelijk om de veerkracht, weerbaarheid en flexibiliteit van de mensen te vergroten zodat ze sneller handelen op een moment dat er een onveilige situatie dreigt”, legt Van der Vorm uit.

“Eigenlijk wil je dat de vakman voortdurend anticipeert”, vult projectmanager Monique van Blijswijk van TNO aan. “Het B-Alert-project is daarop gericht. Nu zie je dat bij de start van een project uitgebreid wordt stilgestaan bij de veiligheid, maar daarna niet meer. Niet dagelijks tenminste.”

Treffend voorbeeld is wat haar betreft een dodelijk ongeval dat plaatsvond op een bouwplaats van BAM. “De dag na het ongeluk ging iedereen gewoon weer op dezelfde voet verder. De vraag is: waarom leren en of begrijpen ze niet dat ze risico lopen. En: hoe kunnen wij ze op basis van een goed interventieprogramma ondersteunen om veiliger te gaan werken.

Van der Vorm: “BAM wil de mindset van zijn werknemers echt veranderen en op zo kort mogelijke termijn stappen zetten op veiligheidsgebied.”

Reageer op dit artikel