nieuws

Teleurgestelde aannemers willen minister van mkb

bouwbreed

Het is tijd voor een minister van mkb. Dat vindt Daan Stuit, vice-voorzitter van de Aannemersfederatie. Ook haalt hij uit naar MKB Nederland.

Tweede Kamer onderzoekt kansen en knelpunten voor midden- en kleinbedrijf

Wat zijn de knelpunten en kansen voor het mkb? Wat kan de regering voor ondernemers in dit segment betekenen? De Tweede Kamer organiseerde gisteren een hoorzitting. Een van de sprekers was Daan Stuit, vice-voorzitter van de Aannemersfederatie.

De politiek is het mkb-bedrijf als banenmotor van de economie totaal uit het oog verloren, vindt Stuit. Regels maar ook financieringsvoorwaarden zijn vooral toegeschreven naar het grootbedrijf, constateert de voorman. Verbaasd is Stuit over de individuele afspraken die grote ondernemingen met de Belastingdienst zouden kunnen maken: “We zijn niet zielig, we zijn een gezonde bedrijfstak. Maar een klein drama is het wel.”

Stuit pleit voor een minister van mkb. “Ik ben te oud om die functie te bekleden, maar het zou wel iemand moeten zijn die uit het mkb-bedrijfsleven komt.”

Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland, ziet niets in dat voorstel. Hij denkt zelfs dat het averechts kan werken. “Lang geleden hadden we een staatssecretaris voor het mkb. Dat pakte verkeerd uit. Je hebt eenmaal te maken met verschillende ministeries. Dan is het niet handig om elke keer te worden verwezen naar één loket. Ik ben voor een mkb-kabinet.”

Vis ser is het met Stuit eens dat de regering te weinig rekening houdt met het mkb. Bij financieringsregelingen én bij nieuwe wetten.

“Dramatisch” pakt v olgens hem de loondoorbetalingsplicht bij ziekte uit voor het mkb-bedrijf: “Dat kan kleine en middelgrote bedrijven de kop kosten. Twee jaar lang personeel met een ziekte doorbetalen, is voor hen echt niet op te brengen.”Visser dringt aan op een verplichte mkb-toets die op alle regels in Den Haag moet worden losgelaten. Hij verwacht veel van de Kamer: “Kamerleden zeggen altijd dat ze het mkb in hun hart sluiten. Dit moet geen enkele moeite kosten.”

Ook Stuit denkt dat de hoorzitting zijn vruchten zal afwerpen. “Tot gisteren hadden we niets, dus het kan alleen maar beter worden.”

Sceptisch is de vice-voorzitter over de mkb-lobby in zijn algemeenheid: “Sinds MKB Nederland opging in VNO NCW missen wij een sterke stem.”

Visser van MKB Nederland is het daar niet mee eens. De samensmelting pakte volgens hem juist gunstig uit: “De belangenbehartiging van het mkb was nog nooit zo sterk. De meeste leden van VNO-NCW en MKB Nederland komen uit het midden- en kleinbedrijf.”

Reageer op dit artikel