nieuws

Standaard

bouwbreed

Een van de grootste ergernissen voor ondernemers is dat zij per regio of, erger, per gemeente worden geconfronteerd met verschillende regels. Het kost elke keer weer tijd en moeite om uit te vinden wat nodig is in een bepaalde gemeente. Op het gebied van aanbesteden, waar elke zichzelf respecterende gemeente een eigen aanbestedingsbeleid had, lijkt […]

Een van de grootste ergernissen voor ondernemers is dat zij per regio of, erger, per gemeente worden geconfronteerd met verschillende regels. Het kost elke keer weer tijd en moeite om uit te vinden wat nodig is in een bepaalde gemeente. Op het gebied van aanbesteden, waar elke zichzelf respecterende gemeente een eigen aanbestedingsbeleid had, lijkt het nu opgelost, met dank aan de Europese Unie. Op een relatief nieuw beleids-terrein als ‘social return on investment’ nog niet.

Wel wordt in diverse gremia al jaren gesproken over meer uniformiteit in de regels die overheidsopdrachtgevers op dit punt hanteren. In Nederland is dat nu eenmaal de wijze waarop problemen tot een oplossing moeten komen.

Nu lijkt er toch een oplossing te zijn die uniformiteit kan brengen: een standaardbestekstekst die is geproduceerd op initiatief van Heijltjes Advocaten en de Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland (Vesin). In die tekst is gezocht naar een manier om social retrun niet te laten verworden tot het incidenteel uit de werklozenbakken halen van kandidaten die na afloop van een project weer in diezelfde bak verdwijnen. Dat daarbij opleidingen een belangrijke rol spelen, is logisch.

Het goede hiervan is dat een aantal problemen kunnen worden opgelost. Er is sprake van een chronisch tekort aan instroom van nieuw bloed in de bedrijfstak. Ondanks de heersende werkloosheid blijft die instroom noodzakelijk om ook op termijn een gezonde bedrijfstak te hebben. Nog belangrijker is dat de werkloosheid structureel wordt aangepakt en tevens wordt voorkomen dat de schaarse leerlingen van nu nergens werk vinden.

Het is dan ook zaak nu snel met in elk geval de gemeenten om de tafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat de standaardtekst kan worden opgenomen in het standaardbestek van CROW. Dat is goed voor de werklozen en ook voor de bouw die een structurele instroom kan realiseren. En last but not least scheelt het ondernemers enorm in hun lasten als er een standaard is.

Reageer op dit artikel