nieuws

‘Spannend moment toen het doek er eenmaal af ging’

bouwbreed

Samen met de Brandaris op Terschelling is de Noordertoren op Schiermonnikoog een van de laatste bemande vuurtorens op de Waddeneilanden. Maar de 160 jaar oude toren was wel toe aan een opfrisbeurt. Projectorganisator Douwe Arjen van der Schaaf van aannemer Dijkstra Draisma moest zich daarvoor flink verdiepen in de bouwkundige geschiedenis van de vuurtoren.

Behalve het interieur en de installaties van de vuurtoren, moest ook de buitenzijde worden aangepakt. “In de loop van de jaren is er heel wat gewijzigd aan de buitenkant. Het is een massief gemetselde structuur, waar in de jaren vijftig een deel van de buitenmuur is weggebikt, zodat er een spouwmuur kon worden gemaakt. Dat was waarschijnlijk nodig omdat de aantasting door vocht en zout binnenin te erg werd. Ook werd er een nieuwe stalen uitkijkpost gebouwd. Maar voor een deel is gewerkt met spuitbeton en zijn er geen dil ataties gebruikt. Door de verschillende werking van die lappendeken van materialen zijn daarom in de loop der jaren scheuren ontstaan.” Wat ook niet meehielp was dat er in de toren in de jaren negentig rood werd geverfd met een chloorrubber coating. “Dat was in die tijd heel gewoon, maar inmiddels is het niet meer te verkrijgen. Dat maakt onderhoud erg lastig.”

Om verdere scheurvorming te voorkomen werd een dilatatie gemaakt tussen de gemetselde toren en de uitkijkpost. Om die coating te verwijderen werd de toren helemaal ingepakt, en afgestraald met water onder hoge druk. “Zandstralen was niet mogelijk. De wind verspreidt die verfdeeltjes dan over het hele eiland.”

Daarna werd de toren geheel gestuukt en weer rood gesausd. “Wat het moeilijk maakt is dat je achter een zeil werkt en eigenlijk geen zicht hebt op het eindresultaat. Het was een enorm spannend moment toen het doek er eenmaal af ging. Toen bleek dat er aan de onderkant nog wel wat slagen zichtbaar waren. Daar hebben we nog wat extra werk gedaan.”

Van der Schaaf en zijn mensen gingen iedere dag heen en weer met het veer. “Dat gaat naar Schier op zich wel goed en snel. We werken vaker op de eilanden, en naar Schier en Ameland is de reistijd kort genoeg. Op Vliel and en Terschelling is de vaartijd langer. Meestal blijven werknemers dan overnachten.”

Projectgegevens

Project: Renovatie Noordertoren Schiermonnikoog

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Aannemer: Dijkstra Draisma

Bouwdirectie: Royal HaskoningDHV

Bouwtijd: 6 maanden

Bouwsom: 1 miljoen euro

Reageer op dit artikel