nieuws

Rijkswaterstaat op ondergrens kennis waterveiligheid

bouwbreed Premium

Bij Rijkswaterstaat laat de kwaliteit van de kennis op het gebied van waterveiligheid te wensen over. Dat geldt ook voor de kwantiteit. Aldus minister Schultz (infrastructuur en milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Oorzaak van de terugloop aan kennis is de krimp van de overheid, “samen met het ‘markt tenzij’-principe heeft dit geleid tot uitstroom van kennis en ervaring bij Rijkswaterstaat”, constateert de minister. Daarbij komt ook dat veel ervaring is opgebouwd met de realisatie van de Deltawerken. Veel van de mensen die hieraan hebben meegewerkt zijn, of gaan binnenkort, met pensioen.

De bewindsvrouw wil de kennis die er nog is binnen de rijksdienst behouden en bundelen. Daarnaast is het volgens haar belangrijk verbindingen te leggen met de kenniswereld en de markt.

Ongeveer 500 medewerkers houden zich bezig met het kennisveld waterveiligheid, daarvan zijn 25 tot 50 experts. Volgens Schultz is dat een kritische ondergrens. Uitstroom moet worden gecompenseerd, maar tegelijkertijd is het lastig geschikt personeel te werven, constateert de minister. Zij heeft daarom naast interne opleidingen haar hoop gevestigd op intensievere samenwerking met hogescholen en universiteiten. Operationele, tactische en strategische kennis wordt gebundeld rondom kritieke objecten zoals de stormvloedkering.

Reageer op dit artikel