nieuws

Overijssel versnelt sanering asbestdak

bouwbreed Premium

Overijssel gaat ruim 2,1 miljoen euro besteden aan de sanering van asbestdaken van bedrijven. Een miljoen euro daarvan komt van het Rijk. Dat maakten Rijk en provincie gisteren bekend.

Extra subsidie beschikbaar voor bedrijven met asbestdaken

In Overijssel ligt 1 miljoen vierkante meter aan asbestdaken op bedrijfspanden. Dit moet over tien jaar, in 2024, allemaal zijn opgeruimd als het algemeen asbestverbod van kracht is.

De provincie helpt bedrijven op weg door het verstrekken van subsidie en door hulp bij het opstellen van de businesscase. “Bedrijven zijn in eerste instantie vaak huiverig omdat ze denken dat het minstens tien jaar duurt voordat ze de investeringen hebben terugverdiend”, constateert milieugedeputeerde Ineke Bakker. “Vaak blijkt in de businesscase dat de terugverdientijd veel korter is, soms maar drie jaar.”

Blijkt de businesscase gunstiger, dan draaien bedrijven snel bij, is haar ervaring. “Een slechte bedrijfshal waarin het energieverbruik moeilijk te reguleren is, kan veel profijt hebben van een gesaneerd dak dat ook nog eens beter geïsoleerd is.”

Met de maatregel kunnen bedrijven tot 3 euro per vierkante meter subsidie krijgen. Dat komt bovenop de steun vanuit de MIA/VAMIL (Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) die zorgt voor ongeveer 3,70 euro per vierkante meter gesaneerd asbestdak. “Gemiddeld kost het verwijderen van een asbestdak 8 tot 10 euro per vierkante meter. Afhankelijk van onder meer de omvang van het bedrijf”, licht een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu toe.

Werkgelegenheid

In 2018 wil de provincie Overijssel 80 procent van alle asbestdaken hebben gesaneerd. Zij heeft de pilotprojecten opgezet samen met zes gemeenten, VNO-NCW, Bouwend Nederland en kennisinstellingen. Als bijvangst stimuleert de regeling de werkgelegenheid in de bouwsector. “Hoeveel werkgelegenheid precies, hebben we niet doorgerekend. We weten wel dat deze regeling 30 tot 60 miljoen euro kan opleveren voor de bouw”, licht een beleidsmedewerker van de provincie toe. Inmiddels zijn de provincieambtenaren door andere overheden benaderd voor informatie over deze aanpak. “Dat is ook waar deze pilotprojecten voor bedoeld zijn, kennisvergaring en kennisdeling”, stelt gedeputeerde Bakker.

Het Rijk steunt geen andere provincies met een vergelijkbare maatregel. “Overijssel is koploper met deze aanpak, dat willen we belonen”, stelt staatssecretaris Mansveld (milieu) bij de toezegging van het geld. Wel overweegt zij een vergelijkbare regeling voor particulieren met asbestdaken. Eerder werd bekend dat de regeling voor boeren die asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen niet zoveel gebruikt wordt als nodig is om alle daken tijdig te hebben gesaneerd. Veel boeren hikken aan tegen de extra investeringen voor de zonnepanelen. Via die regeling is in 2012 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 97 miljoen vierkante meter asbestdak.

Reageer op dit artikel