nieuws

Overijssel gaat winkelleegstand te lijf

bouwbreed Premium

De leegstand van winkels in de provincie Overijssel is hoger dan het landelijk gemiddelde. Zes pilotprojecten moeten op termijn soelaas bieden aan de problematiek. Mario Silvester

De win keltop tegen leegstand die eerder deze week in Hen gelo werd gehouden, trok meer dan tweehonderd belangstellenden. “Die grote opkomst toont aan dat de leegstandsproblematiek enorm leeft in de provincie”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk (economie). Hij vindt dat niet ve rwonderlijk want het leegstandspercentage van winkels is in Overijssel met 8,3 ruim boven het landelijk gemiddelde van 6,6. “Een zorgelijke situatie”, vindt Rietkerk. “Na Limburg en Groningen is Overijssel de provincie met de grootste winkelleegstand.” In totaal staan in Overijssel 15.000 winkelpanden leeg.

Een oplossing hiervoor is niet eenvoudig te vinden. Vast staat wel dat de provincie aan de rem trekt waar het gaat om nieuwbouw van winkeloppervlakte. “Bouwen voor de leegstand is zinloos”, benadrukt Rietkerk. Om de problematiek het hoofd te bieden, faciliteert de provincie bovendien zes pilotprojecten waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt geprobeerd een uitweg te vinden. De pilots richten zich op drie projectgebieden die zowel grote als middelgrote gemeenten omvatten waaronder Zwolle, Deventer, Oldenzaal en Staphorst. Rietkerk verwacht de vruchten daarvan vanaf volgend jaar te kunnen plukken. Inmiddels hebben twee proefprojecten bemoedigende resultaten opgeleverd. Het gaat om de pilots ‘Commercieel noaberschap in Gastvrij Wijhe’ en de ‘Casestudy De Heurne Enschede’. De laatste is er op gericht om van winkelstraat De Heurne de eerste duurzaamheidsstraat van Oost-Nederland te maken. Daartoe moeten uiteenlopende maatregelen worden genomen om bestaande winkels te verduurzamen, vertelt Ruud van der Koelen, die vanuit Van der Jeugd Architecten leiding geeft aan deze pilot. “Panden moeten worden aangepast en ook de inrichting van de openbare ruimte moet op de schop.” Verder staan onder meer op het programma het opwekken van duurzame energie ten behoeve van De Heurne en de oprichting van een lokale duurzame energiecoöperatie. Verwacht Koelen dat de maatregelen een enorme impuls zullen geven aan De Heurne, de pilot in Olst-Wijhe heeft zijn nut inmiddels al bewezen. “Het is ons gelukt om de leegstand in Wijhe met 62 procent terug te dringen”, zegt Hans Pohlmann. Hij leidt de pilot in Wijhe. Het succes is voor een belangrijk deel te danken aan een combinatie van samenwerking tussen uiteenlopende partijen waaronder corporaties, de hogeschool Windesheim en vastgoedeigenaren en concrete maatregelen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. “Winkeliers weten meestal heel goed wat ze met hun eigen bedrijf willen, maar hebben weinig inzicht in de aanpak van leegstand. Daarom is het inzetten van de expertise van andere partijen noodzakelijk”, legt Pohlmann uit. Verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit, zoals het opknappen van het uiterlijk van winkelpanden, maakt het vastgoed opnieuw aantrekkelijk voor neringdoenden. Afgaande op de plannen en de tot nu tot geboekte resultaten, steekt gedeputeerde Rietkerk zijn enthousiasme voor de pilotprojecten niet onder stoelen of banken. “Het zijn de kraamkamers van de oplossing van het leegstandsprobleem”, zegt hij. “En daarmee kunnen ook winkelgebieden buiten Overijssel hun voordeel doen.”

Reageer op dit artikel