nieuws

Oude Botlekbrug risico voor nieuwe

bouwbreed

De veelgebruikte oude Botlekbrug is een van de grootste risico’s bij de bouw van de nieuwe veel robuustere variant. De nieuwe hefbrug is het meest in het oog springende kunstwerk van de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Bijzonder is dat de nieuwe brug, in tegenstelling tot de oude, op staal is gefundeerd op een zandbed van 20 meter. Het gewicht van het onderwaterbeton (40.000 kuub), de contragewichten (20.000 ton) en brugdelen zelf zorgen voor een geplande zetting van 7 centimeter. “Daarbij is belangrijk dat de oude hefbrug op een paar meter afstand wel blijft staan en niet gaat meezakken. Voor de zekerheid staat de oude hefbrug op vijzels, maar de verzakking beperkt zich tot een paar millimeter”, licht hoofduitvoerder Conrad Hordijk van A-LanesA15 (Ballast Nedam, Strukton) toe. Het speciale monitoringssysteem stuurt bij afwijkingen automatisch een sms naar de mobiele telefoon van Hordijk, maar die waren tot op heden altijd loos alarm.

Er is veel extra aandacht voor de veiligheid op de bouwplaats en in wekelijkse ‘toolbox-sessies’ worden vooraf de gevaarlijke situaties afgestemd. Twee veiligheidsmensen op de bouw letten nauwlettend op de risicovolle situaties en houden een extra oogje in het zeil op de plekken waar mensen boven elkaar aan het werk zijn. Het hoogste punt is 65 meter boven NAP, maar ook aan de rivieroevers zijn nog mensen aan het werk. Op de looproutes is de uitstekende wapening zoveel mogelijk afgedopt met knalrode dopjes.

Deze week bereikte bouwcombinatie A-lanesA15 het hoogste punt van de brug. Op het werk domineren diverse gele en rode torenkranen van 75 meter hoog en een gieklengte van 80 meter. Vorig jaar stond vooral in het teken van de zes heftorens – 3 meter per dag – en de vier enorme contragewichten, maar de bouw begon zomer 2011 met de vele pijlers, waarvoor in totaal zo’n 40.000 kuub onderwaterbeton met wapening is gebruikt. In het oorspronkelijke ontwerp zat geen wapening en dat heeft tot vele miljoenen meerkosten geleid.

Het dbfm-contract A15 Maasvlakte-Vaanplein waarvoor in de rijksbegroting bijna 2 miljard euro is gereserveerd, loopt dan wel niet binnen budget, de planning loopt wel op schema. De onderhandelingen over de meerkosten zijn mislukt en een onafhankelijke arbitragecommissie buigt zich daar nu over. Ondertussen gaat het werk buiten stug door.

Naar verwachting kan het verkeer op de A15 begin volgend jaar over de nieuwe brug rijden en ProRail krijgt exact dertien maanden de tijd om het spoordeel te klaren. Eind volgend jaar moet het hele traject klaar zijn en zal daarna de oude hefbrug ten prooi vallen aan de slopershamer.

Op en rond de brug is het een drukte van belang en werken dagelijks 320 mensen. Zowel de torens als de contragewichten zijn gecoat om een egale grijskleur te krijgen, een speciale wens van architect Wintermans.

In drie kokerliggers passeren straks twee keer twee rijbanen voor de A15 en een voor het spoor in combinatie met langzaam verkeer. De gebruikte bekisting ligt her en der nog op de bouwplaats en laat zien dat bijna alle beton ter plekke wordt gestort. Eind augustus arriveren de hefdelen, die een kleine kilometer verder bij Mammoet al liggen te wachten op een geschikt moment om de scheepvaart volledig te stremmen.

Omgevingsmanager Christine Davidse heeft bijna wekelijks contact met het Havenbedrijf om de bouw af te stemmen en ook Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam zijn belangrijke gesprekspartners. Omwonenden zijn er niet in hartje Botlek op steenworp van Pernis. De oude hefbrug staat bijna permanent open om boten de laten passeren. De nieuw brug met een doorvaart van 14 meter hoeft nog maar een tot twee keer per uur open. De hefdelen worden overigens met 6 kilometer kabel van 9 centimeter dik omhoog getrokken.

Reageer op dit artikel