nieuws

Onderzoek uitleg metro Amsterdam in nieuw akkoord

bouwbreed Premium

Amsterdam gaat het doortrekken van de metrolijnen van Amstelveen naar Schiphol en tussen station Sloterdijk en Amsterdam Centraal onderzoeken. Den Haag maakt een nieuw ontwerp voor een cultuurpaleis.

Dat zijn twee uitkomsten van de gisteren gepresenteerde coalitieakkoorden van respectievelijk de hoofdstad en de hofstad. Met name het coalitieakkoord van Amsterdam heeft verstrekkende gevolgen voor de bouw. Zo heeft bestuursartij SP afgedwongen dat Amsterdam jaarlijks minstens 500 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegt. Er mogen nooit minder sociale huurwoningen zijn dan 187.000.

Den Haag trekt de komende vier jaar 36 miljoen extra uit voor de transformatie van kantoren naar woningen en het opknappen en verduurzamen van sociale woningen. Bij de nieuwbouw van woningen moet ten minste 30 procent sociale woningbouw zijn.

In Den Haag heeft het nieuw te bouwen cultuurpaleis op het Spuiforum de verkiezingen bepaald. In het coalitieakkoord is nu afgesproken dat er een nieuw ontwerp voor het complex komt. De partij die het felst tegen was, de Haagse Stadspartij, levert de verantwoordelijk wethouder.

De gemeente Amsterdam stelt een energiefonds van 30 miljoen euro open. Uit dit fonds kunnen leningen aan bewoners en bedrijven gefinancierd worden waarmee zij zelf energie op kunnen wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ook kan men met dit geld woningen en gebouwen energiezuiniger maken.

Belangrijk punt in de ontwikkeling van de Amsterdamse woningmarkt is de feitelijke afschaffing van de erfpacht. De grond blijft eigendom van de gemeente, maar bewoners kunnen deze eeuwigdurend afkopen. Daarmee is een belangrijke stoorzender in de woningmarkt weggenomen.

In Amsterdam nemen D66, VVD en de SP plaats in het college van B en W. Opvallend is de afwezigheid van de PvdA. Deze partij is sinds de Tweede Wereldoorlog niet weggeweest uit het bestuur van de hoofdstad. In Den Haag bestaat het college uit vijf partijen: D66, VVD, PvdA, CDA en de Haagse Stadspartij. Ook Ameland kondigde een nieuw coalitieakkoord aan.

Reageer op dit artikel