nieuws

Nationalisme

bouwbreed Premium

Volgens het Europese Hof van Justitie zijn kartelleden aansprakelijk voor schade als gevolg van opgedreven prijzen. Daarmee levert het Hof opnieuw een bewijs van de groeiende invloed van de Europese Unie op het dagelijkse reilen en zeilen van bedrijven. Dat is opmerkelijk gezien de groeiende weerstand tegen de ‘bemoeizucht’ van Brussel zoals nationale politici, niet […]

Volgens het Europese Hof van Justitie zijn kartelleden aansprakelijk voor schade als gevolg van opgedreven prijzen. Daarmee levert het Hof opnieuw een bewijs van de groeiende invloed van de Europese Unie op het dagelijkse reilen en zeilen van bedrijven. Dat is opmerkelijk gezien de groeiende weerstand tegen de ‘bemoeizucht’ van Brussel zoals nationale politici, niet alleen in Nederland, het maar al te graag duiden.

Het is te begrijpen dat zij zo reageren. Ze leveren immers een deel van hun macht in ten gunste van een sterk Europa dat in de steeds kleiner wordende wereld haar partij kan meeblazen met de Verenigde Staten en de Aziatische grootmachten. Dat kunnen die politici nog hebben, omdat ze er de voordelen van inzien. Maar dat Brussel regels maakt die vrijwel rechtstreeks invloed hebben op individuele landen, gaat velen te ver.

Het vervelende van die houding van nationale politici is dat de belangstelling voor Europa gering is, hetgeen tot uitdrukking komt in lage opkomstpercentages bij de verkiezingen. Uitzondering is België. Niet omdat daar de belangstelling groter is, maar omdat daar nog opkomstplicht is.

Die kritiek is jammer, omdat daardoor de goede zaken die Europa de lidstaten brengt, zwaar onderbelicht blijven. De bankencrisis bijvoorbeeld had zonder sterke EU geleid tot chaos. De economische crisis is nog enigszins verzacht door financiële impulsen vanuit Brussel. Structureel nog belangrijker is dat zaken die van belang zijn voor een duurzame toekomst, voortgang hebben geboekt, ondanks de vertraging die enkele lidstaten graag wilden zien. Daarbij hoort onder meer het energiebeleid dat juist voor de bouw productie oplevert. Maar ook de aanpak van schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie worden nationaal aangepakt onder invloed van Brusselse besluiten.

Het is dus hoog tijd dat nationale politici erkennen dat Brussel niet meer uit het leven is weg te denken en dat Brussel zegeningen brengt die zeker voor de lange termijn belangrijk zijn voor economische groei in Europa en dus in Nederland. Dat ontkennen zou getuigen van ongezond nationalisme.

Reageer op dit artikel