nieuws

Miljoenen voor verbetering spoor Groningen-Bremen

bouwbreed

De provincie Groningen trekt 85 miljoen euro uit voor een betere spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Grootschalige aanpassing van het spoor tussen beide plaatsen is hiervoor noodzakelijk. Van het beschikbare geld wordt 26 miljoen euro uitgegeven om een sneltrein te laten rijden tussen Groningen en Winschoten.

De trein gaat vijf keer rijden in de ochtendspits en dat betekent een flinke toename van het treinverkeer. Daarom moeten verschillende voorzieningen worden aangelegd. Zo krijgt station Winschoten een extra perron en wordt de veiligheid verbeterd door de bestaande onbewaakte overgang op te heffen. De sneltrein tussen beide plaatsen is een stap op weg naar een betere verbinding tussen Groningen en Bremen. De Duitse stad moet in de toekomst binnen twee uur vanuit Groningen bereikbaar zijn. Momenteel duurt de tocht drie kwartier langer.

Om het doel te bereiken moet in het bijzonder het Duitse spoor worden aangepast. Nederlandse en Duitse bestuurders maken zich sterk voor de financiering. Vanwege het grensoverschrijdende belang bespreken verschillende europarlementariërs de zaak in het Europees parlement.

Reageer op dit artikel