nieuws

‘Investeren in de toekomst’

bouwbreed

“ W e begrijpen dat gemeenten graag hun kaartenbakken met werklozen leeg willen krijgen. Maar het doel van social return moet niet alleen zijn mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, maar ze daar ook te houden. In de infra is het probleem dat je praat over relatief kortdurende projecten, zeg drie maanden tot een half […]

“ W e begrijpen dat gemeenten graag hun kaartenbakken met werklozen leeg willen krijgen. Maar het doel van social return moet niet alleen zijn mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, maar ze daar ook te houden. In de infra is het probleem dat je praat over relatief kortdurende projecten, zeg drie maanden tot een half jaar. Dan staan de mensen die je binnen hebt gehaald via social return weer op straat”, schetst MKB Infra-bestuurslid Gert Peek het probleem.

Het mag dan voor de portemonnee van een gemeente goed zijn, in zijn visie heeft een gemeente ook een maatschappelijke taak die verder reikt dan het budget. “Het komt voor dat je in Utrecht een werk uitvoert en daar via social return iemand binnenkrijgt die je graag wilt houden. Maar vervolgens zit je in Hellevoetsluis en die gemeente wil zijn eigen werklozen uit de bakken. Dat is zonde van de eerdere inspanning”, vindt Peek.

Tegelijkertijd zag hij terugloop in het aantal leerlingen in de opleidingen en steeds minder ruimte om die leerlingen op te nemen in de bedrijven. En dat terwijl ondanks de werkloosheid in de bouw instroom van jonge mensen essentieel is voor de toekomst.

“Dat er door bedrijven in het kader van social return eerder gekeken wordt naar werklozen dan naar leerlingen, komt doordat enkele gemeenten mensen uit de kaartenbak een hogere prijs meegeven dan leerlingen. Zo’n 30.000 euro voor een werkloze tegen 2500 euro voor een leerling”, aldus Peek.

Hij was dan ook vanuit de Vesin (Vereniging Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland) gaan kijken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Vorig jaar oktober werd de oplossing hem aangedragen met dank aan bouwrechtadvocaat Wim Heijltjes. Die heeft samen met een kantoorgenoot een eerste proeve voor een standaardbestekstekst geschreven over social return. Aanleiding was zijn waarneming dat opdrachtgevers elke keer weer het wiel opnieuw uitvinden en bovendien geen beeld heeft hoe hij aannemers juridisch correct kan verplichten werkzoekende in te schakelen.

Opleiden

Enkele gesprekken later waarbij ook Bouwend Nederland binnenboord gehaald is, kwamen een standaardtekst en een intentieverklaring tot stand waarin partijen beloven zich in te spannen de standaardtekst ook daadwerkelijk te laten gebruiken door opdrachtgevers. Want daar draait het om, vindt ook Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen. Het opleiden en bijscholen van werklozen voordat ze een voet op de bouwplaats zetten, al was het maar vanwege de veiligheid, hoort daarbij en staat er dus ook in. Duurzame werkgelegenheid is dan weliswaar niet gegarandeerd, maar het perspectief erop is wel veel groter.

Dat wil niet zeggen dat het nu altijd kommer en kwel is. “Er zijn gemeenten, vooral de grotere, die het inmiddels goed voor elkaar hebben en waarmee goede afspraken gemaakt kunnen worden. Die kijken ook veel regionaler naar de werkloosheid. Maar met name de kleinere gemeenten hebben er weinig ervaring mee. Juist die groep doet er goed aan onze handreiking te gebruiken. Het maakt het veel simpeler voor hen”, vindt Peek.

Het is ook zeker geen dichtgetimmerde tekst. “Gemeenten moeten wel de mogelijkheid hebben hun eigen invulling te geven aan social return door bijvoorbeeld vooral te focussen op jongeren of juist op zijinstromers. En de tekst kan ook gebruikt worden naast of in combinatie met PSO-Bouw.”

De partijen bij de intentieverklaring hopen natuurlijk dat de tekst in het standaardbestek van het CROW terechtkomt. “We nodigen alle partijen, markt en opdrachtgevers, aan tafel uit om te bespreken hoe we dat kunnen regelen. Voorlopig zullen we gemeenten vertellen dat het verstandig zou zijn als ze dit gebruiken”, zegt Iman Koster van het CROW. Hij heeft de standaardtekst net overhandigd gekregen en de intentieverklaring mede ondertekend. Nu zorgen dat al het werk niet voor niets is geweest.

tweets

Intentieverklaring

Vesin, Heijltjes, advocaten, Bouwend Nederland en MKB Infra hebben de volgende intenties afgesproken:• Ze zullen de standaardbestekstekst uitdragen;• Ze dragen de tekst over aan CROW;• CROW ziet de meerwaarde van de tekst in;• CROW spreekt de intentie uit de tekst beschikbaar te stellen aan alle partijen in de bouwkolom;• CROW zal de tekst als uitgangspunt gebruiken voor het implementeren in de bouwsector voor alle contractvormen, het evalueren van praktijkervaringen en waar nodig paritair ontwikkelen van optimalisaties.

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

tweets

Intentieverklaring

Vesin, Heijltjes, advocaten, Bouwend Nederland en MKB Infra hebben de volgende intenties afgesproken:• Ze zullen de standaardbestekstekst uitdragen;• Ze dragen de tekst over aan CROW;• CROW ziet de meerwaarde van de tekst in;• CROW spreekt de intentie uit de tekst beschikbaar te stellen aan alle partijen in de bouwkolom;• CROW zal de tekst als uitgangspunt gebruiken voor het implementeren in de bouwsector voor alle contractvormen, het evalueren van praktijkervaringen en waar nodig paritair ontwikkelen van optimalisaties.

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels