nieuws

Heijmans en Volkerblijven aan als lid

bouwbreed Premium

Heijmans en VolkerWessels blijven lid van Bouwend Nederland. Dat hebben de twee bouwers besloten.

Koers Bouwend Nederland bevalt

“Wij hebben vertrouwen in het actieplan en de veranderingen die momenteel worden doorgevoerd”, laat zegsman Gjalt Rameijer van VolkerWessels weten. “Daarom blijven wij lid.”

Ook bij Heijmans bestaat inmiddels tevredenheid over de weg die Bouwend Nederland is ingeslagen, zegt woordvoerder Lonneke Wijnhoven. “We zien dat Bouwend Nederland vernieuwt, stappen zet. Daar hebben we vertrouwen in.”

Heijmans en VolkerWessels openden begin vorig jaar samen met een aantal andere grote bouwers de aanval op Bouwend Nederland. Ze verweten de vereniging gebrek aan daadkracht en ondernemerschap. Ook hekelden ze de hoogte van de contributie en de, in hun ogen, beperkte toegevoegde waarde van de brancheorganisatie. In een poging hervormingen af te dwingen, zegden Heijmans en VolkerWessels vervolgens hun lidmaatschap formeel per 1 januari op.

Om tegemoet te komen aan de kritiek verlaagde Bouwend Nederland de contributiesystematiek in het voordeel van de grote bouwers. Ook werd een actieplan opgesteld om de structuur te vereenvoudigen en de zeggenschap te vergroten. Voorzitter Maxime Verhagen toonde zich gisteren “buitengewoon blij” met het besluit van

Heijmans en VolkerWessels. “Een sterke, relevante brancheorganisatie is gediend met het lidmaatschap van deze bedrijven. We gaan dus voort op de ingeslagen weg van vernieuwing, waarbij we ons continu rekenschap geven van de wensen van de leden”, aldus Verhagen.

Reageer op dit artikel