nieuws

Gewassen bodemas legt fundament

bouwbreed

Gewassen bodemas functioneert gelijkwaardig aan conventionele funderingsmaterialen, stelt Ballast Nedam. De aannemer past het met vertrouwen toe in wat het eerste Nederlandse demonstratieproject met gewassen bodemas heet.

Eerste toepassing in Zaandam

De bodemas komt uit de ovens van afvalverbranders. Ballast Nedam wast die in een installatie op de locatie Nauerna in Assendelft van afvalverwerker Afvalzorg. In twee wasbeurten verandert de bodemas van een in te pakken IBC-bouwstof in een vrij toepasbare bouwstof, zegt projectleider Joost de Wijs van Ballast Nedam/Feniks Recycling. “Technisch gezien is er weinig verschil met conventionele funderingsmaterialen. Het is alleen nog wat gevoeliger voor verbrijzeling.” De gevoeligheid voor uitloging van bepaalde zware metalen is te verminderen met bepaalde toeslagstoffen die tevens de draagkracht van het materiaal verhogen. Welke dat zijn laat Ballast Nedam in het midden. “Dat is onze voorsprong op andere partijen.”

Boskalis, Van Gansewinkel en Heros zijn ook al aan de slag met AVI-bodemas. “Maar geen daarvan heeft het resultaat in de praktijk beproefd”, zegt Joost Bouman, adviseur strategie van Afvalzorg. Ballast Nedam heeft zijn eerste demonstratieproject uitgevoerd op een parkeerterrein voor de Penitentiaire Inrichting Zaandam die de aannemer bouwt. Het terrein is voor de helft gefundeerd met gewassen bodemas. Daarvan is ongeveer 500 vierkante meter aangebracht in een dikte van 80 centimeter.

Homogeen

De gewassen bodemas in Zaandam is homogeen van samenstelling. De praktijk leerde Bouman dat de kwaliteit van de bodemas per afvalverbrander verschilt. “Dat heeft onder meer te maken met wat er in het afval zit. Zo hebben bijvoorbeeld specifieke brandvertragers in kunststof invloed op de kwaliteit van de bodemas.” Ook de manier van verbranden speelt volgens hem een rol.

Afvalzorg en Ballast Nedam zijn tot nog toe tevreden over de prestaties van het materiaal. De combinatie wil de gewassen bodemas vooral toepassen in grootschalige werken. De Wijs: “Formeel zijn er geen restricties in de toepassing, maar wij willen voorkomen dat de bouwstof vermengd raakt met de grond waarop zij wordt toegepast.” Bouman: “Qua samenstelling is de gewassen bodemas niet schoon, al is er geen daadwerkelijk risico voor de bodem, omdat de gewassen bodemas als bouwstof niet uitloogt.”

Reageer op dit artikel