nieuws

Geen vervuiling water door vullen bodemholtes

bouwbreed

Het vullen van holtes in de bodem van Twente leidt niet tot verontreiniging van het grondwater. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Kamp (economische zaken).

De holtes zijn ontstaan door zoutwin ning. Het risico bestaat dat de gaten op termijn zullen instorten. Daarom zijn er plannen om voorlopig 22 holtes te stabiliseren door ze te vullen met afvalstoffen. AkzoNobel, het bedrijf dat de zoutmijnen in het gebied exploiteert, wil het vullen van de gaten op zich nemen. Daartoe heeft de onderneming een procedé ontwikkeld. De kern hiervan wordt gevormd door een vulstof die onder meer bestaat uit pekel en reststoffen van afvalenergiecentrales.

De risico’s van deze werkwijze zijn uitgebreid onderzocht, zo blijkt uit de antwoorden van de minister op de vragen. Deze werden gesteld door Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) naar aanleiding van berichten in NRC Handelsblad.

Voordat kan worden begonnen met het vullen van de zoutholtes moet de gemeente Enschede overigens eerst het bestemmingsplan wijzigen en moet een opslagvergunning worden verstrekt aan AkzoNobel. Een vergunning vanwege de Natuurbeschermingswet is niet nodig. Als de zoutholtes of het vullen daarvan leiden tot schade aan bebouwing in de omgeving, dan is AkzoNobel aansprakelijk.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels