nieuws

Geen sloop rijksvastgoed

bouwbreed

Grootschalige sloop van leegstaand Rijksvastgoed is onnodig. Voor het belangrijkste deel van de panden die de overheid afstoot kan een nieuwe bestemming worden gevonden.

‘Verbouw leegstaande overheidsgebouwen tot huizen voor middeninkomens’

Dat is de mening van minister Stef Blok (wonen en rijksdienst). De bewindsman sprak gisteren in de Rotterdamse Kunsthal tijdens het symposium ‘Diversiteit van de leegstand’. In totaal wordt 2,7 miljoen vierkante meter overbodig rijksvastgoed te koop aangeboden. “We staan voor een enorme opgave om daarvoor een nieuwe bestemming te vinden”, concludeerde hij. Blok zei niet te verwachten dat de gebouwen massaal gesloopt zullen worden. Volgens de bewindsman is het mogelijk om een belangrijk deel ervan te verbouwen tot huurwoningen voor middeninkomens. Andere kansen die Blok ziet voor vrijkomende kantoren zijn onder meer tijdelijke huisvesting van bepaalde groepen zoals arbeidsmigranten en tijdelijk gebruik door uiteenlopende ondernemers.

Hij wees erop dat overheidsgebouwen doorgaans op gunstige plekken zijn gelegen waardoor er veel kansen zijn voor een nieuwe invulling. Blok zei dat hij zich niet kan vinden in de bevindingen van architect en projectontwikkelaar Rudy Stroink. Deze schreef op uitnodiging van het College van Rijksadviseurs een essay over de gevolgen van de verkoop van overheidsgebouwen. Stroink vindt dat veel overheidsvastgoed slooprijp is. Weliswaar levert dat de overheid een financiële verliespost op, maar daar staat tegenover dat het probleem van overaanbod wordt opgelost en dat de ruimtelijke omgeving kan worden verbeterd. Het op grote schaal dumpen van overtollig vastgoed leidt, stelt Stroink, tot waardevermindering van vastgoed in het algemeen en tot ontwrichting van de markt. Zeker gezien de huidige economische malaise moet dat worden voorkomen. “Slopen creëert waarde”, constateerde Stroink. Dat ging minister Blok te ver. Hij betitelde de mening van Stroink als somber en merkte op dat met voormalige overheidspanden vaak meer mogelijk is dan op het eerste gezicht lijkt. Zelfs als het gaat om onaantrekkelijke gebouwen uit de jaren zeventig. In dat verband wees hij op de verkoop en succesvolle transformatie van de voormalige ministeries van Justitie en Sociale zaken in de Haagse binnenstad. Hier komen onder meer woningen en commerciële ruimten en een dependance van de Universiteit Leiden.

Reageer op dit artikel