nieuws

Financiering beleid waterveiligheid geregeld

bouwbreed

Minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) hebben een akkoord gesloten over de financiering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid.

Als het parlement akkoord gaat, worden de waterkeringen in Nederland vanaf 2017 getoetst aan nieuwe normen, waarbij niet alleen de kans op een overstroming meeweegt maar ook de gevolgen (slachtoffers en schade). Bij de versterkingsprojecten die daaruit volgen, zal het Rijk 50 procent van de uitvoeringskosten betalen, de waterschappen als collectief 40 procent en het uitvoerende waterschap 10 procent.

“Ik ben blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken”, zegt Schultz. “Deze verdeling doet recht aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de waterschappen voor de hoogwaterbescherming.”

Het uitgangspunt van de afspraken is dat in 2050 alle primaire waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Tot 2028 worden eventuele meevallers uit het lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma toegevoegd aan het budget voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma om de investeringen stapsgewijs uit te breiden.

Reageer op dit artikel