nieuws

Emvi vergt een derde meer aan aanbestedingskosten

bouwbreed

Gemiddeld maakt een aannemer voor een aanbesteding op economisch meest voordelige inschrijving 34 procent meer kosten. Vergoeding daarvan is meer uitzondering dan regel, blijkt uit onderzoek.

Vreugde over Aanbestedingswet koelt behoorlijk af

Opdrachtnemers zijn minder enthousiast geworden over de Aanbestedingswet in vergelijking met een meting in oktober vorig jaar. Dat schrijft USP in het tweede onderzoek naar de werking van de Aanbestedingswet die april vorig jaar van kracht is geworden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MKB Infra.

Het aantal emvi-aanbestedingen stijgt nog steeds, terwijl daar juist de meningen bij opdrachtnemers verdeeld over zijn. Behalve de hoge kosten speelt een rol dat het voor met name middelgrote aannemers voordelen oplevert, maar voor de kleinere juist een te hoge drempel blijkt.

Bovendien hikken de aannemers nog steeds aan tegen onduidelijke en subjectieve criteria en hoge eisen. De onderzoekers vinden dan ook dat opdrachtgevers nog moeten wennen en vooral moeten leren om goede emvi’s uit te schrijven. De gestegen offertekosten kunnen worden beteugeld als opdrachtgevers niet geforceerd eisen gaan verzinnen. Vooral bij eenvoudig repeterend werk kan aanbesteden op laagste prijs ook de economisch meest verantwoorde keuze zijn.

Transparantie

Opdrachtgevers zijn juist wat enthousiaster geworden over de Aanbestedingswet en emvi. Zij raken er in toenemende mate van overtuigd dat gunnen op dit criterium leidt tot betere projectresultaten. Een punt van zorg blijft wel de transparantie bij aanbestedingen. Nog steeds wordt te vaak de prijs niet openbaar gemaakt. Daar kunnen de opdrachtgevers nog stappen maken, vinden de onderzoekers.

Opdrachtnemers zijn duidelijk minder tevreden geworden over opdrachtgevers. Vooral het Rijk wordt fors lager beoordeeld. Vorig jaar had het Rijk op alle aspecten nog de hoogste beoordelingen. Nu zijn vooral waterschappen en provincies het Rijk voorbijgestreefd op een aantal punten. Gemeenten blijven achterlopen, vooral op de toepassing van emvi, transparantie en clusteren van opdrachten. Ongeveer een kwart van de opdrachtnemers neemt nog steeds onnodige clustering waar.

Toch heeft de Aanbestedingswet ook een positieve kant. Door de stijging van de drempelbedragen voor openbare aanbestedingen worden meer projecten ondershands in de markt gezet. Daardoor is het aandeel van mkb-bedrijven aan overheidsopdrachten wel gestegen.

Reageer op dit artikel