nieuws

CROW wijst weg in ‘systeemdenken’

bouwbreed Premium

Ontwerpers in de gww-sector beperken hun aandacht vaak tot het project dat ze tot een goed einde moeten brengen, zegt kennisplatform CROW. De organisatie geeft in een nieuwe publicatie adviezen hoe de daaruit voortkomende problemen kunnen worden ondervangen.

Praktijkvoorbeeld legt toepassing systems engineering uit

Dit tunneldenken kan volgens het kennisplatform worden beperkt met Systems Engineering (SE). CROW legt in de publicatie ‘Praktijkvoorbeeld Systems Engineering – leerervaringen uit het project Onderdoorgang Nootdorp’ uit wat de gww er aan heeft en hoe de sector het kan toepassen. De onderdoorgang Nootdorp is een middelgroot project dat vaker voorkomt, zodat de betrokken partijen de bevindingen zelf kunnen toepassen.

De onderdoorgang passeert de spoorbaan tussen Den Haag en Gouda en de A12. Veel partijen hadden daarom zeggenschap over het project. “Al die specifieke belangen kunnen elkaar soms tegenspreken en zo de uitwerking van het plan moeilijker maken dan de ontwerper wil”, zegt Arjan Visser van CROW. De laatste houdt vervolgens de omvang van het werk vaak zo beperkt als de praktijk toelaat en zijn aandacht concentreert zich op het zo probleemloos halen van de tijd en het geld die voor het project is uitgetrokken. Hierdoor kunnen na de oplevering allerlei problemen als een verstoorde grondwaterbalans ontstaan. Dat is te voorkomen door een werk groter te maken dan de specifieke benodigdheden voor bijvoorbeeld een brug of een viaduct. In de gww gebeurt dat nog nauwelijks, zegt Visser. “De term SE is wel bekend, maar de gang van zaken rond de onderdoorgang leert dat niet iedereen de betekenis ervan kent.” De publicatie is daardoor geen successtory geworden maar een verhaal van ups en downs die de betrokkenen zijn tegengekomen bij het invoeren van SE.

De huidige beschikbare kennis wordt als te abstract ervaren waardoor het voor veel opdrachtgevers en -nemers lastig blijft SE goed toe te passen. De methode biedt ze de mogelijkheid om in plaats van tunneldenken systeemgericht te denken. Partijen én naar een project laten kijken én de invloed ervan op grotere schaal te beoordelen.

Reageer op dit artikel