nieuws

Communicerende verkeerslichten laten auto’s beter doorstromen

bouwbreed Premium

Door verkeersregelinstallaties (VRI’s) met elkaar te laten communiceren kan de doorstroming op drukke wegen sterk verbeteren. Op sommige trajecten is zelfs een tijdwinst mogelijk van 50 procent ten opzichte van een route met ‘gewone’ verkeerslichten.

Dat hebben proeven met een nieuw systeem aangetoond op de N237 bij De Bilt. In samenwerking met de provincie Utrecht heeft Vialis, dochterbedrijf van VolkerWessels, het afgelopen halfjaar zijn BRIK-systeem aan een uitgebreide praktijktest onderworpen. BRIK staat voor Bijzondere Realisaties Intelligente Koppelingen en koppelt de verschillende kruisingen die met elkaar moeten communiceren aan elkaar.

De kern van het systeem is dat de gekoppelde verkeerslichtinstallaties aan elkaar doorgeven hoeveel auto’s een bepaalde kruising naderen en met welke snelheid. Afhankelijk van de instellingen worden uit de stroom auto’s zogeheten pelotons bepaald. De tijd die het licht vervolgens op groen komt te staan voor dergelijke pelotons van voertuigen bepaalt BRIK op basis van de grootte van een peloton. Voor elke kruising ‘bekijkt’ het systeem opnieuw of er pelotons zijn en hoe snel deze rijden.

BRIK rekent in principe dus af met enkele grote dagelijkse ergernissen in het verkeer. Zoals bijvoorbeeld situaties waarin een enkele auto die vanuit een zijstraat de kruising nadert een hele reeks voertuigen op de hoofdroute kan laten stoppen. Het systeem geeft die auto pas groen licht zodra een peloton is gepasseerd en een volgende groep nog op behoorlijke afstand is. Hiermee wordt ook het onderscheid met de traditionele groene golf duidelijk. Deze kent namelijk vaste begrenzingen voor de ‘groentijd’ en kan maar beperkt rekening houden met fluctuaties in de verkeersstromen.

“Wel moet de wegbeheerder natuurlijk goed in de gaten houden dat het verkeer op zijweg niet te lang wordt opgehouden. Daarom heeft een peloton een instelbare lengte en de zijweg een maximale wachttijd”, licht Zeger Schavemaker, specialist verkeersmanagement bij Vialis, toe.

Het BRIK-systeem maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen in het wegdek, de zogeheten detectielussen. Volgens Schavemaker zijn grote ingrepen in bijvoorbeeld het wegdek daardoor niet nodig. De afstelling van de VRI’s is vooral een kwestie van aanpassingen in de software.

Hele kunst

De provincie Utrecht is enthousiast over het gunstige effect van BRIK op de verkeersstromen, laat Gerard van Dijck weten. “Al bleek de afstemming tijdens de testfase nog wel een hele kunst”, zegt de provinciaal verkeerskundige. Zo maken bijvoorbeeld ook landbouwvoertuigen gebruik van de N237 en ligt er een busbaan met behoorlijk veel busverkeer.

Een tijdwinst van 50 procent is volgens Van Dijck echt een maximum. Hij houdt een gemiddelde tijdwinst van 20 tot 30 procent aan. De capaciteit van het weggedeelte bij De Bilt, dat zes gekoppelde VRI’s telt, ligt nu in de spits op zo’n 1300 voertuigen meer dan voorheen. “Maar het mooie van BRIK is ook dat je als wachtende verkeersdeelnemer altijd rijdend verkeer ziet”, meent Van Dijck.

In totaal heeft de provincie 27 locaties onderzocht die mogelijk voor installatie van het systeem in aanmerking komen.

Reageer op dit artikel