nieuws

‘Bouw wordt belangrijke gesprekspartner’

bouwbreed

Bouwend Nederland, hypotheekverstrekker Obvion en Cobouw organiseren op woensdag 25 juni een Innovatie Boostmarkt in Harderwijk. Douwe Dijkstra, adjunct directeur van Obvion, loopt in onderstaand gesprek vooruit op het debat met het publiek waarvoor een aantal prikkelende stellingen zijn geformuleerd. Als uitgangspunt legde Cobouw hem de stelling voor: Nieuwe leefarrangementen vragen om nieuwe financieringsmodellen.

Wat verstaat u onder nieuwe leefarrangementen?

‘‘Om een beeld te krijgen van het wonen in de toekomst hebben wij de dialoog opgezocht met veel verschillende partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, zorginstellingen en overheden. Uit die gesprekken kwam een heel divers beeld naar voren. De rode draad in het verhaal is de verwachting dat de samenleving op tal van terreinen ingrijpend zal veranderen. Dat heeft gevolgen voor de huisvesting. Neem alleen de zorg en de vergrijzing. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Verzorgingsplaatsen worden schaars. Kinderen laten een paviljoen in de tuin bouwen om hun ouders te huisvesten. Gaan wij die extra vierkante meters financieren? Dat is een zaak die we zorgvuldig onderzoeken. Je ziet ook, vooral in de Randstad, leefgemeenschappen ontstaan met als doel samen ouder te worden in een gemeenschappelijke huisvesting. De initiatiefnemers zijn vaak enorm idealistisch, hoe het hypothecair zit hebben ze zich nooit afgevraagd. Voor ons is dan de vraag: hoe kunnen wij deze mensen helpen.’’

Heeft u daar al een oplossing voor bedacht?

‘‘Het is een vraagstuk dat je met meer partijen moet oplossen.Daar zijn vertrouwen en gedeelde visies voor nodig. Dat bindt ons bijvoorbeeld aan Bouwend Nederland. De bouwsector zal in de toekomst in veel gevallen een belangrijke gesprekspartner voor ons worden. Bij gemeenschappelijke huisvestingsprojecten zoals voor groepen senioren willen wij al in een vroeg stadium met de aannemer en de architect om de tafel zitten. Natuurlijk moet je ook met de toekomstige gebruikers in gesprek gaan. Treden die op als collectief of als individuele bewoners.’’

Het lijkt een beetje op collectief particulier opdrachtgeverschap. Hoe gaat u daarmee om?

‘‘Wij krijgen veel vragen wat zo’n situatie voor de hypotheek betekent. Met de bril van gisteren is zo’n constructie lastig te financieren, daar zullen we een nieuw product voor moeten ontwikkelen. Ook dat vergt weer overleg met veel partijen. Dat is het boeiende aan ons vak in deze tijd. Je doet het niet meer alleen. Je moet het met anderen realiseren. Het gaat niet meer sec om die zak geld. Je moet voortdurend nieuwe dingen bedenken voor de klant. Financieren wordt maatwerk. Met de vroegere grootschalige woningbouw zijn we voorlopig even klaar. In de toekomst draait het meer om binnenstedelijke inbreidingsmogelijkheden. Er wordt veel gepraat over herbestemming van kantoorpanden. Dat brengt ook zijn eigen uitdagingen mee. We zullen in de toekomst veel vaker andere financieringsmodellen zien.’’

Zijn leaseconstructies ook denkbaar?

‘‘Duurzaamheid is tegenwoordig een uitgangspunt bij zowel nieuwbouw- als renovatiewoningen. Huizen met een kale cv-ketel behoren tot het verleden, een moderne woning zit vol hightech apparatuur. Je praat dan over een waarde ter grootte van een kleine auto. De vraag is of je die apparatuur meeneemt in de hypotheek of er een apart lease-contract voor afsluit. Dat laatste idee hebben we in de praktijk nog niet uitgeprobeerd. We willen dat pad graag aflopen om te zien of er een goede propositie uitkomt. Maar als het geenoplossing is voor de consument, gaan we het niet doen.’’

Verwacht u dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek en andere overheidsmaatregelen gevolgen hebben voor de bouw?

‘‘Doordat de bovenkant van de hypotheekverstrekking wordt afgetopt en de aftrekmogelijkheden worden beperkt moet je als koper over eigen geld beschikken. In het buitenland bestaan daar regelingen voor, Duitsland kent bijvoorbeeld het Bausparen. Ook hier zal de overheid stimuleringsmaatregelen moeten treffen om eigen huizenbezit mogelijk te laten blijven. De bouw is een heel mooie branche, een van de motoren van de Nederlandse economie. Die functie moet je als overheid niet beperken met maatregelen die de aankoop van eigen huis onmogelijk maken.’’

projectgegevens

tekst

Reageer op dit artikel