nieuws

Betere starterslening stuwt bouwproductie

bouwbreed

De nieuwbouwproductie kan dankzij een verbetering van de starterslening flink verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In de regio Amersfoort kunnen de investeringen in de bouw zelfs 46 miljoen euro stijgen.

De economen, die de effectiviteit van de starterslening rondom Amersfoort onder de loep namen, concluderen dat het verruimen en harmoniseren van de regeling tot meer doorstroming op de woningmarkt kan leiden. De negen gemeenten in de regio zouden volgens het EIB kunnen overwegen de regeling voor woningkopers van buiten de gemeente open te stellen. Momenteel komt een starter alleen in aanmerking voor de regeling als hij of zij al een aantal jaren in de gemeente woont of gewoond heeft. In gemeenten waar geen vestigingseisen gelden, wordt de regeling twee à drie keer zo vaak gebruikt als in de regio Amersfoort.

Met de starterslening kunnen gemeenten met behulp van het Rijk potentiële woningkopers aan een woning helpen door een deel van de benodigde hypotheek op zich te nemen tegen aantrekkelijke rentevoorwaarden. De regeling bestaat in verschillende gemeenten, maar in en rondom Amersfoort heeft zij weinig effect.

Een goed werkende starterslening kan een regionale woningmarkt flink verbeteren. Iedere extra starterslening leidt tot twee à drie verhuizingen binnen de gemeente, stellen de onderzoekers. “Dit betekent 730 tot duizend extra binnengemeentelijke verhuizingen per jaar.” De nieuwbouwproductie kan – als de starterslening goed werkt – in de regio Amersfoort leiden tot een groei van de nieuwbouwproductie van jaarlijks 19 tot 26 miljoen euro. Volgens minder voorzichtige berekeningen kunnen de investeringen in de bouw zelfs 46 miljoen euro stijgen.

Een starterslening zorgt voor meer vraag en dus op den duur duurdere woningen, wordt wel eens gezegd. Volgens de onderzoekers valt dat mee. “In de huidige woningmarkt, die wordt gekenmerkt door een groot aanbod van woningbouwlocaties”, leidt de regeling niet tot prijsopdrijving. Op de lange termijn zou de gunstige lening echter wel prijsverhogend kunnen werken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels