nieuws

ABN Amro houdt vast aan daling

bouwbreed

Het economisch bureau van ABN Amro houdt vast aan de prognose dat de bouwproductie dit jaar met 1 procent zal dalen.

Bouwproductie groeit pas volgend jaar

Daarmee is het een stuk pessimistischer dan de economen van de ING Bank. Die maakten maandag bekend dat ze rekeninghouden met een groei van het bouwvolume dit jaar van 3,5 procent.

ABN Amro verwacht dat de sector pas volgend jaar groei zal vertonen. Voor 2015 voorspelt zij een volumestijging van 2 procent. Zowel in de woningbouw, de utiliteitsbouw als de grond- weg- en waterbouw (gww) zal dan sprake zijn van groei. Met een toename van 3,5 procent zal de woningbouw de grootste trekker zijn van het herstel in de bouw. Dit jaar zal alleen in de utiliteitsbouw een volumestijging te zien zijn, verwacht ABN Amro. Die blijft met 0,25 procent echter nog wel beperkt. De woningbouwproductie daalt met 2,5 procent, de volumes in de gww met 1 procent.

Ondanks de nog wat sombere cijfers voor dit jaar, is het voor ABN Amro duidelijk dat het eind vorig jaar ingezette herstel in de bouw fundamenteel van aard is. “Afgaande op de cijfers is het dal rond september 2013 bereikt. Het herstel is broos, de productie en omzet liggen op een niveau dat nog steeds niet vergelijkbaar is met de jaren voor de crisis, maar de verslechtering lijkt gestopt.”

Mede door de zachte winter trad in januari en februari een productiestijging van meer dan 12 procent op. In maart was daarentegen sprake van een daling. ABN Amro wijt die afname aan de abnormaal hoge productie in februari. “Daarnaast hebben bouwbedrijven tijdens de milde winter mogelijk al werk uitgevoerd dat zij anders na de winter zouden doen.”

V oor krachtig herstel op de lange termijn is het volgens de economen van belang dat de woningbouwactiviteiten snel toenemen. “En dan met name de nieuwbouwproductie.” Onzekere factor is vooral de productie van de woningcorporaties. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verwacht dat die tot 2018 wel eens lager kan uitvallen dan voorheen nog werd gedacht.

Reageer op dit artikel