nieuws

Verduurzaming woonwijk vraagt inbreng bewoners

bouwbreed Premium

Bij grootschalige verduurzaming van woonwijken moeten bouwers en ontwikkelaars beter rekening houden met de wensen van de bewoner. Dat concludeert Saskia Spapen, projectleider van de rijksregeling Blok voor blok. “Als de bewoner niet meedoet, gaat het meestal niet door.”

Omslag nodig in het denken bij aanbieders en bouwers

Bl ok voor blok startte in 2011 met het selecteren van consortia, samengesteld uit adviesbureaus, installateurs, bouwers, corporaties en kennisinstellingen, om minstens tweeduizend woningen per project te verduurzamen. Medio 2014 rapporteren Spapen en uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan de minister. In een gesprek zegt Spapen al wel dat één succesformule voor een grootschalige verduurzaming van woonwijken niet bestaat. “De ervaring uit de projecten toont juist aan dat een gerichte aanpak op specifieke groepen veel succesvoller is. En daarvoor is h et overtuigen van bewoners van essentieel belang. Centraal staat maatwerk en de vraagontwikkeling van onderop.”

Maar daarvoor is ook een omslag in het denken bij aanbieders en bouwers nodig, want die proberen dit soort maatregelen nog te veel te verkopen met een beperkte keuze uit pakketten. “Een uniforme aanpak bleek een doodlopende weg. Daar ga je de wereld niet mee winnen.”

Volgens Spapen betekent het ontbreken van die succesformule niet dat de aanpak daarmee mislukt is. “Dat was ook nooit de opzet van deze regeling. De beleidsmakers willen weten welke processtappen je moet doorlopen om een grootschalige aanpak te laten slagen.”

Inmiddels is ruim twee derde van de 23.000 woningen aangepast. Met de rijksregeling was in totaal ruim 10 miljoen euro gemoeid. Na het treffen van de maatregelen hebben de meeste van de ruim 10.000 woningen die tot en met 2013 werden aangepakt een energielabel B of C, terwijl ze daarvoor label D tot en met G hadden. Label A tot A++ komt nauwelijks voor, maar dat heeft vooral te maken met de aard van de werkzaamheden; bij de Blok voor blok-projecten kwamen alleen bewezen en relatief eenvoudige technieken in aanmerking.

Van de toegepaste maatregelen waren dat vooral de installatie van HR-ketels en HR++-glas. Iets minder vaak werd wand-, dak- of vloerisolatie toegepast. Gemiddeld werden er per woning drie maatregelen toegepast.

> pagina 3: ‘Het is ook maatwerk. Van deur tot deur en vragen wat bewoners willen’

Reageer op dit artikel