nieuws

Veel zorgen over grote bouwers

bouwbreed Premium

Van de grootste vijftig bouwbedrijven van Nederland verkeert minstens een derde in een zorgelijke financiële conditie. Dat zegt Jos Kroon, directeur van de bankgarantieverstrekker Nationale Borg.

‘Het zijn misschien de conservatieve bedrijven die het nu beter doen’

“Als je een rapportcijfer zou moeten geven voor de vijftig grootste bouwbedrijven, zien we dat de meeste bedrijven het laatste jaar achteruit zijn gegaan”, zegt Kroon. Het aantal bedrijven met een zwakke tot slechte conditie blijft echter gelijk. “Ik schat toch wel dat minstens een derde van de vijftig grootste bouwbedrijven in de categorie ‘zorgelijk’ zit.” Schokkend is dat aantal volgens hem niet meer te noemen. “Het is gewoon geworden dat er zoveel zorgenkindjes zijn.”

Nationale Borg is voor de grootste bouwbedrijven van Nederland en België en hun opdrachtgevers een van de verstrekkers van bereidverklaringen, uitvoeringsgaranties, aanbetalingsgaranties en onderhoudsgaranties. De bouwbedrijven worden beoordeeld op onder meer solvabiliteit, liquiditeit, winstgevendheid en stevigheid van de orderportefeuille.

Met de matig tot slecht presterende bedrijven gaat Nationale Borg “om de tafel”. “Hoe gaan we hiermee om? Wat zijn precies de afspraken met de banken”, wordt dan met de bedrijven besproken. Soms wordt ook direct met de banken naar oplossingen gezocht. “Samen uit, samen thuis”, zegt Kroon. De banken hebben de garantieverzekeraar nodig, en andersom.

Een gemene deler hebben de bedrijven in nood niet echt. “Het zijn misschien de conservatieve bedrijven die het nu beter doen. De bedrijven die tien jaar geleden zeiden: we moeten ons efficiënter financieren, hebben nu vaker problemen. Die optimalisering blijkt nu ook een riskante kant te hebben gehad.” Bedrijven die te veel leunen op externe financiering hebben ook sneller ademnood. “Je ziet dat bedrijven die erg afhankelijk zijn van banken het eerder moeilijk hebben. In België spelen die problemen minder. Daar heb je meer familiebedrijven met relatief meer eigen geld.”

Hoopgevend voor de bouwers die in de woningbouw zitten, zijn de aantrekkende verkopen. Eerder nog dan het Kadaster kan Nationale Borg zien hoe het met de woningmarkt gaat. Het Kadaster registreert de definitieve verkoopovereenkomsten zoals die bij de notaris passeren; Natio nale Borg ziet de aankoopgaranties bij de voorlopige koopovereenkomst, die gemiddeld vaak zo’n drie maanden ervoor afgesloten wordt. “We zien het aantal aankoopgaranties aantrekken”, aldus Kroon. De (voorlopige) verkopen liggen “tientallen procenten” hoger dan vorig jaar. “Dat is een lichtpuntje. Maar de grote vraag is: hoe lang duurt het als er híer wat gebe urt, voordat ze het dáár (de omzetten bij bouwbedrijven, red.) gaan merken?”

> pagina 3: ‘De crisis kan niet eeuwig duren, dan valt alles om’

Reageer op dit artikel