nieuws

Schade door bankroet in bouw loopt richting de 1 miljard euro

bouwbreed Premium

Schade door bankroet in bouw loopt richting de 1 miljard euro

De tachtig grootste faillissementen in de bouw hebben de afgelopen vijf jaar een financiële schade van meer dan driekwart miljard euro met zich meegebracht.

Dat blijkt uit onderzoek van dagblad Cobouw. Het bedrag is een optelsom van de schulden die de ondernemingen bij hun ondergang achterlieten. Aan de hand van de beschikbare faillissementsverslagen berekende deze krant dat banken, de Belastingdienst, het UWV, toeleveranciers, onderaannemers en andere crediteuren voor ruim 783 miljoen euro aan vorderingen indienden bij de curatoren.

Aannemelijk is dat de schadepost verder zal oplopen. Veel van de onderzochte bankroeten zijn nog niet afgerond, hetgeen ruimte laat voor meer claims. Bovendien is van een aantal recente faillissementen, waaronder De Combi en Simon Benus, de omvang van de schulden nog niet vastgesteld.

De tachtig onderzochte faillissementen hebben betrekking op 55 bouwers, acht installateurs, zeven gevelbouwers, zeven gww-aannemers, één ingenieursbureau, één materieelverhuurder en één houtbedrijf. Voordat zij kopje onder gingen, waren ze samen goed voor een omzet van ruim 2 miljard euro. Ze hadden in totaal 6200 werknemers op de loonlijst staan.

Achttien van hen maakten een doorstart, vrijwel allemaal in afgeslankte vorm. Zeker veertig ondernemingen werden geheel of gedeeltelijk overgenomen door een concurrent. De bedragen die met de transacties gemoeid zijn, overstijgen de 18 miljoen euro. Ruim achthonderd werknemers konden door overnames of bedrijfsvoortzettingen hun baan behouden.

De faillissementsverslagen bieden schuldeisers bitter weinig hoop. Vooral onderaannemers en toeleveranciers moeten er rekening mee houden dat ze met lege handen achterblijven, schetsen de betrokken curatoren stuk voor stuk. Als de verkoop van machines, inventaris, projecten en grondposities al wat oplevert, vloeien deze opbrengsten doorgaans volledig naar de fiscus en of de banken, de zogenoemde preferente crediteuren. Ook overnamesommen komen meestal aan deze partijen toe.

De grootste faillissementen, gemeten naar schade, waren die van BVR (2013), Hillen & Roosen (2009), Midreth (2011), Heddes (2011) en Van Straten (2012). Ze lieten een schuldenlast na van boven de 50 miljoen. BVR en Hillen & Roosen maakten een doorstart, Midreth, Heddes en Van Straten werden overgenomen door respectievelijk VolkerWessels, Ballast Nedam en Strukton.

Tien grootste faillissementen (naar schade)

BVR 58 miljoen

Hillen & Roosen 55 miljoen

Midreth 52,3 miljoen

Heddes 52,3 miljoen

Van Straten 52 miljoen

Moes 32,7 miljoen

Panagro 32,5 miljoen

Van Hoogevest 29 miljoen

Groothuis 28,9 miljoen

Bokx 25 miljoen

Schadepost

783 miljoen schade

6200 arbeidsplaatsen weg

2 miljard omzet verdwenen

De werkelijke faillissementsschade in de bouw ligt veel hoger dan de berekende 783 miljoen euro. Sinds 2009 legden meer dan zesduizend bedrijven in de bouwsector het loodje. In dit onderzoek zijn slechts de tachtig grootste en meest opvallende faillissementen onder de loep genomen. Bovendien zijn omgevallen vastgoedontwikkelaars als TCN, Phanos, Lemmens Groep, Eurocommerce en Heja buiten beschouwing gelaten. Phanos liet alleen al een schuld na van 530 miljoen euro.

Reageer op dit artikel