nieuws

‘Ruimte voor experiment in bouw ontbreekt vaak’

bouwbreed

Experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen mag nauwelijks in de bouw. Het moet in één keer goed zijn. Daarin verschilt de bouw van andere sectoren, vindt hoogleraar publiek opdrachtgeverschap Marleen Hermans.

Hoogleraar publiek opdrachtgeverschap werkt aan verdere professionalisering

“Iedereen kijkt bij toepassing van een nieuwe samenwerkingsvorm onmiddellijk naar wat er niet goed ging. Terwijl het minstens zo belangrijk is om te zien wat er wel goed ging, als je tenminste wilt leren hoe het in de toekomst beter kan. Maar het is nu eenmaal een fenomeen in de bouw dat iets nieuws de eerste keer al beter moet zijn dan traditioneel”, zegt Hermans.

Als kersverse hoogleraar houdt zij zich bezig met de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap in de bouw. Een uitdaging? Natuurlijk, vindt zij. “De waarde van experimenteren is de zoektocht hoe we het beter kunnen doen. Dan moet er echter wel ruimte zijn om te experimenteren. Daar ontbreekt het wel eens aan”, vindt ze.

Daarbij wil ze wel nadrukkelijk een onderscheid maken tussen soorten publieke opdrachtgevers. “Je hebt Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst. Voor die diensten is opdrachtgeven bijna hun kerntaak, hoewel het een middel is en geen doel op zich. Voor provincies, gemeenten en waterschappen ligt dat anders. Die zijn veel incidenteler bezig met opdrachtgeven en aanbesteden en zetten veel meer onderhands en traditioneel in de markt”, aldus de hoogleraar.

Daarnaast signaleert ze de nodige mystificaties rond nieuwe samenwerkingsvormen die eveneens belemmerend kunnen werken voor vernieuwing en verbetering van het opdrachtgeverschap. “Neem bijvoorbeeld de f in dbfmo. Daar wordt door buitenstaanders heel eng naar gekeken als private financieringsbron. Dat levert dan alleen maar een discussie op of de overheid niet goedkoper kan lenen. Veel belangrijker is dat de f een financiële prikkel is om efficiënter te opereren. Dat wordt nu vaak over het hoofd gezien.”

> pagina 3: ‘Werelden van investeringen en beheer beginnen elkaar te raken’

Reageer op dit artikel