nieuws

‘Niemand moet me in de steek laten’

bouwbreed

De één na de ander ruimt het veld bij de Stichting Bouwkwaliteit die een belangrijke database beheert voor duurzaam bouwen. “Bulldozer” Harry Nieman die orde op zaken moet stellen, vertrouwt echter op een goede afloop: “Maar dan moet niemand me de komende maanden in de steek laten.” Thomas van Belzen

Bouwen met milieuvriendelijke bouwproducten is geen sinecure. De regels met een open einde die ervoor zijn opgesteld, worden nauwelijks gehandhaafd. Gevolg? Financiële problemen bij de stichting Bouwkwaliteit (SBK) die namens de overheid milieugegevens van bouwmaterialen en producten beheert. Op basis van die informatie kan de milieuprestatie van een gebouw worden berekend.

SBK dacht geld te verdienen aan de afgifte van prestatiebewijzen aan gemeenten. Maar omdat gemeenten nauwelijks omkijken naar de sinds 1 januari 2013 verplichte milieuprestatieberekening van gebouwen, viel dat verdienmodel in het water.

Harry Nieman moet de trein op de rails zien te krijgen. Afgelopen zomer werd hij ingevlogen. In maart kwam hij met een plan: de overheid, producenten en de gebruikers van de data, partijen zoals GPR en Breeam, moeten samen zorgen voor een goed functionerend systeem en dus voor geld. Niet iedereen gelooft in die lijn.

Een koude wind waait sinds de komst van Nieman bij SBK. Directeur Fedde Zandstra, werd eind vorig jaar aan de kant gezet. Cees Maliepaard, het technische en uitvoerende gezicht achter de database, stapte twee weken geleden op. Reden: gebrek aan vertrouwen in de nieuwe koers van Nieman.

Het is een domper, omdat Maliepaard van de hoed en de rand weet, omdat draagvlak nodig is, maar Nieman ligt er niet wakker van. “Ik ben wel wat gewend. Bovendien heb ik twee goede opvolgers.”

Draagvlak

Ondertussen laat een aanpassing van de Nederlandse bepalingsmethode die moet worden afgestemd op de Europese langer op zich wachten. Op het eerste concept was kritiek, in juni wordt het nieuwe concept gepresenteerd. Het is een weg van lange adem. Draagvlak is nodig om minister Blok ervan te kunnen overtuigen dat hij moet komen met prestatie-eisen voor duurzaam materiaalgebruik. Rust in de tent is ook van belang, omdat de sector wil dat Blok het Nederlandse beleid voor duurzaam bouwen in Europa promoot.

Die wens komt wat vreemd over in relatie tot een nog te verschijnen rapport van Binnenlandse Zaken. Daaruit zou blijken dat gemeenten nog steeds niet omkijken naar de verplichte milieuprestatieberekening. Enerzijds wil de bouwlobby het Nederlands beleid voor duurzaam onder de aandacht brengen in Europa, anderszijds is er niemand die zich druk maakt over het feit dat dat systeem in Nederland voor geen meter werkt. Hoe zit dat?

“Niet zo naïef zijn”, reageert Nieman. “In crisistijd zit de bouw niet te wachten op nieuwe ingrijpende regels.”

Wie trekt zich het lot aan van duurzaam bouwen? Komt het ooit tot verstrekkende bouwregels voor klimaat- en grondstoffenbeleid? Nieman weet het zeker: “Er is geen ontkomen meer aan. Als de epc straks nul is, blijft zorgvuldig omgaan met materialen over.”

In deze discussie waar partijen sinds de jaren negentig over elkaar rollen, zou je bijna vergeten waar het echt om gaat: milieubewust bouwen. Voorkomen dat grondstoffen opraken. Een kringloopeconomie. Het is belangrijk vindt Nieman: “Kijk alleen maar wat er op de bouwplaats in de container wordt geflikkerd. Ondertussen produceren we ook nog een hoop bouwafval. Ja, het krachtveld is heel groot. Soms doe je een stap vooruit en twee terug, maar ik ben mentaal hard genoeg om daar tegen te kunnen. We moeten tussenstapjes maken, dat is gewoon de werkelijkheid, anders komen belangen veel te veel onder druk te staan en wordt het helemaal niets. Misschien dat deze weg nog wel 20, 30 jaar bewandeld moet worden.”

Nieman denkt voor de zomer een cruciale stap te kunnen zetten. Onder één voorwaarde. Niemand moet hem in de steek laten: “Dan durf ik binnenkort tegen Piet (van Luijk, betrokken ambtenaar van minister Blok, red.) te zeggen: adviseer de minister maar dat hij een eis moet stellen. Of ik zelf nog wel voldoende steun ervaar? Ja, anders zou ik opstappen.”

Reageer op dit artikel