nieuws

Monumentenzorg model voor natuur

bouwbreed Premium

De zorg voor de natuur moet net zo worden georganiseerd als monumentenzorg. Dat staat in de discussienota ‘Monumenten inspiratiebron voor natuur?’ van Alterra, het onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen. Volgens de nota is er momenteel veel achterstallig onderhoud aan de natuur. Die situatie is te vergelijken met de toestand van rijksmonumenten een halve eeuw […]

De zorg voor de natuur moet net zo worden georganiseerd als monumentenzorg. Dat staat in de discussienota ‘Monumenten inspiratiebron voor natuur?’ van Alterra, het onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen. Volgens de nota is er momenteel veel achterstallig onderhoud aan de natuur. Die situatie is te vergelijken met de toestand van rijksmonumenten een halve eeuw geleden. Omdat de achterstanden in onderhoud van deze bouwwerken inmiddels is opgelost, wordt in het stuk gepleit voor een vergelijkbare aanpak bij in het slop geraakte natuurgebieden. Dat betekent concreet dat een nieuwe wijze van financiering moet worden ingevoerd en dat het beheer van de natuur ander beleid nodig heeft. Zo moeten er provinciale, gemeentelijke en rijksnatuurmonumenten komen. Verder is het nodig dat de subsidiepot wordt veranderd in een revolverend fonds.

Reageer op dit artikel