nieuws

Limburgs waterschap gedwongen tot fusie

bouwbreed

In Limburg fuseren de twee waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei tot één Waterschap Limburg. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten. Roer en Overmaas is het er niet mee eens.

De fusie moet 1 januari 2017 ingaan. De fusie is volgens de provinciale bestuurders nodig om in de toekomst een robuuste organisatie veilig te stellen. “Uit een evaluatie blijkt dat de huidige waterschappen tegen hun grenzen zullen aanlopen”, stellen de bestuurders. Door een fusie is het eenvoudiger om samen te werken met partners zoals gemeenten en het waterleidingbedrijf en kunnen de waterschappen zich profileren als aantrekkelijke werkgever voor specialistische, hydrologische functies. Het gevolg is dat één tariefstelsel voor heel Limburg ontstaat.

Waterschap Roer en Overmaas verzet zich al tijden tegen de fusie en voelt zich niet serieus genomen in de discussie door de provincie Limburg. De fusie leidt tot een tariefstijging tot 25 procent. “Slechts een beperkte kostenstijging is nodig om het waterbestel toekomstbestendig te maken, daar is geen fusie voor nodig”, stelde het waterschap vorig jaar. Het waterschap heeft een zienswijze ingediend.

Reageer op dit artikel