nieuws

Levensloopbestendig huis is er al, nu de marketing nog

bouwbreed

Vol trots laten installateurs minister Blok de modelzorgwoningen zien die bij hun opleidingsfonds OTIB in Woerden zijn neergezet. Op het oog normale huizen op wat extra handvatten in de natte groepen na. Niets is echter minder waar. Met behulp van technische oplossingen zijn ze geschikt gemaakt voor mensen die op een of andere manier zorgbehoevend zijn maar wel thuis willen blijven wonen. Ferry Heijbrock

De technieken zijn niet nieuw. Al in 2004 is de installatiesector begonnen met nadenken over het levensloopbestendig maken van woningen. Zeker in deze tijd, waarin alleen de meest ernstige gevallen van zorgbehoevenden nog een plek kunnen krijgen in een verzorgingshuis, is het aanpassen van woningen niet alleen nuttig, maar ook nodig.

Tijdens het bezoek van minister Blok kregen Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema en een aantal van haar leden ruimschoots de gelegenheid om de bewindsman te vertellen hoe het ervoor staat met levensloopbestendige en aanpasbare woningen. Belangrijk probleem is de onkunde van de sector om hun producten actief in de markt te zetten, terwijl er vele maatschappelijke baten te behalen zijn.

Zorgverzekeraars

Maar ook van de overheid verwachten de installateurs wel iets. Zo blijft de financiering vaak een probleem zodra het om huurwoningen gaat omdat het voordeel niet terecht komt bij de investeerder/verhuurder, maar bij de zorgverzekeraar en dus deels bij het Rijk. Siertsema vindt derhalve dat net als bij energiebesparende maatregelen in huurwoningen gekeken moet worden hoe ook de investeerder kan profiteren. Onder andere is daarvoor een aanpassing van het woningwaarderingsstelsel dienstig.

Onduidelijkheid is er verder in hoeverre de Wet maatschappelijke ondersteuning soelaas kan bieden. In ieder geval wordt woningaanpassing als zodanig niet genoemd in de wet. Blok beloofde daar in ieder geval naar te zullen kijken.

Ook fiscale stimulering van woningaanpassing, zowel voor eigenaren als voor huurders en verhuurders, staat op het verlanglijstje. Volgens Uneto-VNI kunnen met zo’n maatregelen tienduizenden woningen levensloopbestendig gemaakt worden. “Niet de techniek, maar financiering en regelgeving zijn de belemmeringen voor woningaanpassing”, is de redenering. Eveneens op het verlanglijstje staat een plek voor Uneto-VNI in de discussies over het maatschappelijke probleem van uit de pan gierende zorgkosten. “Het is een maatschappelijk probleem waar momenteel een maatschappelijke en een politieke discussie over aan de gang is. Wij hebben betaalbare oplossingen, die we graag inbrengen in de discussies. Gun ons die plek aan tafel”, pleitte Siertsema bij Blok. Die toonde zich in ieder geval onder de indruk van wat de installatiebranche momenteel al kan en doet. Geld heeft de bewindsman niet, maar support wil hij zeker geven.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels