nieuws

Les voor Chinese bouwers: vermijd Europese fouten

bouwbreed Premium

Bouwers van Chinese steden kunnen in Europa de fouten uit het verleden zien om die in China te vermijden. Een verrassende boodschap van Dirk Sijmons, curator van de internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), aan zijn Chinese bezoek.

C hi na maakt een enorme verstedelijkingsgolf door en waa r de bouwers goed op moeten letten, is volgens Sijmons dat de nieuw gebouwde steden toekomstbestendig zijn. Oftewel, dat mensen het er ook op de langere termijn prettig zullen vinden om te leven.

Met de fouten uit het verleden doelt Sijmons op veel nieuwbouwgebieden uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. Nu vinden mensen woningen en wijken uit die tijd vaak onaantrekkelijk. Waardoor, in elk geval een opsteker voor bouwbedrijven, al enkele tienta llen jaren na de gereedkoming de hele klus opnieuw moet.

De IABR 2014 (29 mei tot en met 24 augustus) staat in het teken van de toekoms t van de stad. Hoe die eruit kan zien, is geen uitgemaakte zaak, maakt Sijmons voorafgaand aan de opening duidelijk. De Rotterdamse biënnale is een onderzoekende. Inzicht ontstaat aan de hand van 96 projecten die samen een leerzame kijk bieden op de stand van zaken in de stedenbouw.

Deze projecten spelen zich af in de grote stadslandschappen in de wereld. Gebieden die zijn aan te merken als één stedelijk netwerk. Volgens deze definitie is bijvoorbeeld Brabantstad met vijf grote Brabantse steden een dergelijk stedelijk netwerk. Maar ook de driehoek Amsterdam-Brussel-Keulen waarvan Brabantstad slechts een onderdeel uitmaakt.

Water en energie zijn belangrijke thema’s omdat op deze gebieden, weet Sijmons, grote uitdagingen liggen. Zo is de urbanisatie zoals die zich tot nu toe voltrekt een proces dat sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van fossiele brandstof. Mogelijke effecten van energietransitie op het karakter van steden zijn in kaart gebracht.

Reageer op dit artikel