nieuws

Lasermethode meet reststerkte riool

bouwbreed

Kijken hoe een rioolbuis er bij ligt en weten wanneer die is gelegd, geven weinig betrouwbare informatie over de reststerkte van zo’n leiding wanneer die blootstaat aan zware aantasting. Een nieuwe inspectiemethode helpt de zwakke plekken van een buis goed te bepalen.

Beheerder kan beter bepalen hoelang een buis nog meegaat

De methode staat in het promotie onderzoek dat Nikola Stanic met Wouter van Riel uitvoert aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Hij hoopt de resultaten en het proefschrift eind volgend jaar te kunnen presenteren. De inhoud moet bijvoorbeeld gemeenten beter het moment helpen te bepalen wanneer een leiding vervanging vergt en wanneer dat karwei het best kan gebeuren. “Hoe preciezer de inschatting hoe economischer een keuze uitpakt”, zegt directeur Hugo Gastkemper van Stichting Rioned. Want om problemen voor te blijven vervangen veel beheerders rioolbuizen liever vroeger dan moet.

Conditie

‘Kijken’ oftewel visuele inspectie geeft een indruk van de conditie waarin een rioolbuis verkeert. Analyse van een boorkern zegt ook iets over de staat van het materiaal. Onderzoek bij een riool in Den Haag wees evenwel uit dat er niet heel veel overeenkomst bestaat tussen de resultaten van visueel inspecteren en het analyseren van een boorkern.

De laatste methode blijkt voor verbetering vatbaar: de geringe wanddikte van een buis beperkt de verhouding tussen hoogte en breedte wat een betrouwbare bepaling van de splijtsterkte in de weg staat. De bevindingen van een puntmeting zijn volgens de onderzoekers ook moeilijk door te trekken naar de toestand van de hele buis.

Laserscanning zou dat laatste kunnen verbeteren door de interne geometrie van het riool nauwkeurig te meten. In nader onderzoek met een veelgebruikt lasersysteem bleken de uitlijning en de oriëntatie van de sensor in het riool het grootste probleem te zijn. Staat die ook maar een beetje scheef dan valt de meting van de interne diameter in het water. Een testopstelling wees uit dat verkeerde meetwaarden goed te corrigeren zijn. Aan de hand daarvan is de interne diameter van de hele buis afdoende te bepalen zodat zwakke plekken aan het licht komen.

Een betere analyse van boorkernen geeft vergelijkbare informatie. Uit de dikte en de sterkte van het materiaal moet dan de sterkte van de hele buis zijn af te leiden. Dat zou kunnen door de meetwaarden van in proeven kapotgedrukte buizen te vergelijken met de gemeten sterkte van de buizen.

Reageer op dit artikel