nieuws

Lange boring geeft Goeree meer elektrische armslag

bouwbreed

Goeree-Overflakkee biedt veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Stedin schept daarvoor extra capaciteit met onder meer een 18 kilometer lange geboorde hoogspanningsverbinding onder het Haringvliet. ‘Uniek’, noemt het netwerkbedrijf het project.

De 18 kilometer is stapsgewijs geboord, haast woordvoerder Harald Hanemaaijer van Stedin zich te zeggen. Aannemer Visser & Smit Hanab is daarmee inmiddels gereed. De dubbele kabelverbinding voor 150 kilovolt vergde onder meer een 5 kilometer lange boring door de bodem van het Haringvliet. “Dat is niet in één keer te doen”, zegt Hanemaaijer: het boortraject is om die reden verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel.” Een werkeiland van 135 bij 35 meter deelt het tracé in een stuk van 2 en van 3 kilometer. Aan de kuip die het eiland vormt werd een ponton met een boorinstallatie verankerd. Eerst op de noord- en later op de zuidoever kwam een tweede installatie te staan. Beide boren ontmoetten elkaar in het midden op ruim 10 meter onder de bodem. Daar werden ze gekoppeld en met ruimers van verschillende grootte heen en weer getrokken om het boorgat geschikt te maken voor de verbinding.

Die verbinding bestaat uit twee kunststof mantelbuizen waarin telkens drie kabels worden getrokken. Elke bundel kan een vermogen tot 300 megavoltampère verwerken. “Die capaciteit komt overeen met het vermogen dat het Rijk aan windturbines wil toestaan vo or Goeree-Overflakkee”, zegt Hanemaaijer. In de becijfering is volgens hem ook particulier vermogen aan zonnestroom meegenomen. De verbinding van de noordelijke en zuidelijke kabels worden op de bodem van het eiland met een soort buitenmodel kroonsteen gekoppeld. Het totaal garandeert in de visie van Stedin voor de komende decennia genoeg capaciteit. De verbinding verdwijnt uit het zicht; net als het werkeiland. De damwandprofielen worden na afloop van het werk uit de bodem getrokken zodat het Haring-vliet er weer net zo uitziet als voorheen.

Ondergronds

Dat was één van de overwegingen om de kabels ondergronds te leggen. Een andere is de zekerheid van levering. Goeree-Overflakkee moet het tot nog toe doen met één bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Klaaswaal en Middelharnis. Die raakte een paar keer in het ongerede met grote stroomstoringen als gevolg, zegt Hanemaaijer. “Ondergronds is daar geen kans meer op.” De nieuwe verbinding ligt tussen Geervliet op Voorne-Putten en Middelharnis. In beide plaatsen worden de kabels aangesloten op nieuwe verbindingen. Het werk begon eind september vorig jaar 2013 en wordt halverwege december dit jaar opgeleverd.

projectgegevens

HoogspanningsverbindingMiddelharnis-Geervliet
Opdrachtgever:StedinAannemers:JoulzVisser & SmitHanabInvestering:40 miljoen euroBouwbegin:januari 2014

Reageer op dit artikel