nieuws

Krimpregio’s schieten niets op met regelgeving

bouwbreed

De rijksoverheid heeft beloofd krimpgebieden te helpen met regelgeving. Allerlei regels van de laatste tijd werken echter contraproductief. Dat vindt de Groningse gedeputeerde krimp, Marianne Besselink.

Burgerparticipatie meer en meer de standaard

Krimp kost geld. Dat hebben overheden onvoldoende door en particuliere eigenaren zijn evenmin een grote financieringsbron. Tot voor kort hadden corporaties die ruimte en mogelijkheden wel. “Maar minister Blok vindt dat corporaties niet meer mogen investeren in leefbaarheid. En de verhuurdersheffing maakt ook bij hen geld schaars, ondanks het feit dat Blok voor onder meer krimpgebieden een korting van 10.000 euro per gesloopte woning geeft”, vertelt Besselink.

En ook de regels voor verkoop van corporatiewoningen geven haar geen reden tot vreugde. “Neem de Vennenflat in Delfzijl die gesloopt moet worden. Het idee is verkoop ervan aan de gemeente. Maar als een corporatie verkoopt, moeten woningen eerst worden aangeboden aan de huurders. Als er een paar zijn die kopen, heb je direct een extra probleem met sloopplannen”, schetst ze nog een probleem.

Spannend

Toch lijdt de gedeputeerde er niet echt onder, daarvoor vindt ze het een veel te spannende tijd. “We moeten leren loslaten. Ik kan niet bepalen hoe de leefbaarheid in Ulrum eruit moet zien. We moeten meer overlaten aan de burgers. Dat is bestuurlijk en ambtelijk soms eng. Maar je ziet nu al mooie voorbeelden van burgerparticipatie op het gebied van leefbaarheid. Wij steunen dat waar we kunnen”, zegt Besselink.

Dat laat onverlet dat de provinciale overheid nog wel veel geld stopt in de krimpgebieden. Daarbij wordt er echter wel op gelet dat die gelden niet misbruikt worden om de prijzen van vastgoed op te drijven waardoor speculanten zich aandienen. Dat probleem dreigt bij opkoopprogramma’s.

> pagina 3:interview met marianne besselink

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels