nieuws

Infrafonds besteedde minder geld aan wegenaanleg

bouwbreed

Het afgelopen jaar is vanuit het Infrastructuurfonds 385 miljoen euro minder uitgegeven aan de aanleg van wegen dan was begroot. Tegelijk is 94 miljoen euro meer naar het Deltafonds gevloeid. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Merel van der Ham

– In totaal heeft minister Schultz (infrastructuur) afgelopen jaar 5,7 miljard uitgegeven via het Infrastructuurfonds en 973 miljoen euro via het Deltafonds. Vanuit het Infrastructuurfonds is 935 miljoen euro minder aan verplichtingen aangegaan en is 247 miljoen euro minder besteed. In totaal is 385 miljoen euro minder besteed aan de aanleg van wegen. Het overhevelen van budgetten van pps-contracten naar het ministerie van Financiën is goed voor een onderbesteding van 400 miljoen. Tegelijkertijd moest voor het beheer, onderhoud en vervanging van (vaar)wegen 130 miljoen meer afgerekend worden.

De onderbesteding van het Infrastructuurfonds is voor een groot deel het gevolg van verschuivingen van projecten naar bijvoorbeeld andere departementen. Zo is het dbfm-contract voor de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A1/A6 SAA ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Een aantal vertragingen drukt zijn stempel op de uitgaven. Zo is de A4 Clausplein vertraagd in de voorbereiding, dus ook in de realisatie. De A15-N3 en A16-N3 moeten wachten op geluidsberekeningen in het kader van de Swung. De A16 Mijlweg wordt in 2014 opgeleverd en gefactureerd. In het kader van de Spoedwet wegverbreding is 65 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. “In 2013 zijn minder risico’s opgetreden dan vooraf ingeschat”, licht de minister toe. De A2-passage in Maastricht is 105 miljoen boven budget uitgekomen. De oorzaken liggen met name in een prijsindexatie, een scopewijziging, een versnelde uitvoering en de mogelijkheid indexering in de toekomst af te kopen. Het project A2-A76 in Limburg heeft 52 miljoen euro op de plank laten liggen door vertraging. Het maken van bestuurlijke afspraken duurde langer dan verwacht.

Daarnaast is vanuit het Infrastructuurfonds 130 miljoen euro meer besteed aan beheer en onderhoud dan geraamd. Vorig jaar werd in de begroting duidelijk dat Rijkswaterstaat kampte met een ongdekte post voor beheer en onderhoud ter grootte van bijna 5 miljard tot 2020. Toen is besloten om enerzijds de budgetten tot 2020 op te hogen. Daarbij heeft Schultz reserveringen gemaakt in de jaren na 2020.

Het Deltafonds heeft afgelopen jaar voor 381 miljoen euro meer subsidies afgegeven dan tevoren was voorzien. Daarnaast is ruim 100 miljoen euro meer uitgegeven aan de grote projecten waterveiligheid. Ruimte voor de Rivier neemt 76 miljoen euro voor z’n rekening. “Deze projecten liepen voorspoediger dan gepland”, onder meer de vastgoedverwerving bij de dijkteruglegging bij Lent,

Reageer op dit artikel