nieuws

‘In middeldure sector geen woningtekort’

bouwbreed

Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over het nieuwe woningmarkt- en huurstelsel. Een van de grootste herzieningen van de woningmarkt in het honderdjarig bestaan van corporaties. De stelselherziening moet ruimte maken voor investeringen in de vrije sector vanuit de markt. Tegelijkertijd zullen corporaties zich meer richten op verbeteringen van hun bestaande voorraad. Het debat is een belangrijk tussenstation in het traject tussen idee en wet. Cobouw vroeg een aantal betrokkenen naar hun visie. De veranderingen moeten volgend jaar doorgevoerd worden.

‘Dit is een reset van de Nederlandse woningmarkt’

Jacques Monasch,

Kamerlid PvdA

“Dit is een reset van de Nederlandse woningmarkt. Het gehele woonstelsel met huur- en koopwoningen, sociale woningbouw sluit straks beter op elkaar aan. Met dit wetsvoorstel zijn de afspraken duidelijk en weet iedereen waar hij aan toe is. De vrijehuursector is nu slecht ontwikkeld. Doordat we een aflossingsvrije hypotheek hadden, was het altijd aantrekkelijker om te kopen dan om te huren. Die hypotheekvorm is nu afgeschaft, daarbij wordt de toewijzing van een sociale huurwoning strenger. Het bouwen met een onrendabele top gaat tot het verleden behoren. De verdienmodellen van corporaties die woningen betaalden met winsten op koopwoningen worden afgeschaft. Corporaties gaan alleen nog energiezuinige woningen bouwen die betaalbaar zijn. Rotterdam bijvoorbeeld heeft daar al z’n grondprijs voor aangepast. Het klopt dat dat niet goed past in het huidige puntenstelsel, daar ga ik de minister nog een vraag over stellen.”

‘We zetten een stevig hek om het werkgebied van de corporaties’

Roald van der Linde,

Kamerlid VVD

“Nu we de liberalisatiegrens tijdelijk bevriezen op 699 euro en een stevig hek zetten om het werkgebied van corporaties moet het voor beleggers aantrekkelijker worden om te investeren in de vrijehuursector met huurprijzen tussen de 700 en 1000 euro. Het liefst had de VVD de liberalisatiegrens naar beneden geduwd naar 550 euro, maar dat bleek niet haalbaar. Het is goed dat er nu in elk geval duidelijkheid is. Het voorstel van de minister moet valse concurrentie tussen corporaties en commerciële partijen tegengaan. Corporaties bieden hun woningen nu net wat te goedkoop aan, waardoor het voor private beleggers minder interessant is om woningen in het middensegment te bouwen. Of de plannen gunstig uitpakken voor de bouwproductie in het middensegment weet ik niet. Ik hoor dat institutionele beleggers positief zijn, maar ik zal de minister tijdens het debat vragen op hoeveel productie hij rekent en waar we hem op af kunnen rekenen.”

‘Plannen van de minister hebben betekenisvol effect op de bouwproductie’

Taco van Hoek,

directeur Economisch Instituut voor de Bouw

“Het liberaliseren van de huurmarkt heeft een gunstig effect op de bouwproductie. Dat wordt niet altijd begrepen, want normaal gesproken neemt de vraag af als de prijs stijgt. Hier werkt dat andersom. Dat komt doordat de prijzen in dit systeem kunstmatig laag zijn gehouden, waardoor de stimulans om te verhuizen voor de huurders die eigenlijk hogere woonlasten kunnen hebben, ontbreekt. Dat betreft een paar honderdduizend huishoudens, voor een deel scheefwoners, zoals ze vaak worden genoemd. Je kunt dus zeggen dat de plannen van de minister een betekenisvol effect hebben op de bouwproductie, al zal dat zich geleidelijk openbaren. Het kost tijd, een schok zal uitblijven. Opvallender vind ik eigenlijk dat er helemaal geen tekort is aan middeldure huurwoningen, terwijl daar in het politieke debat wel veel op die manier over wordt gesproken. Ik heb de cijfers nog eens bekeken. Daaruit blijkt dat in de middeldure sector, woningen met een Woz-waarde tussen de 150.000 en 200.000 euro en een marktconforme huur van tussen de 650 en 850 euro per maand, veel aanbod is: 933.000 huurwoningen en 843.000 koopwoningen. Het punt is dat corporaties voor deze woningen geen marktconforme huur in rekening brengen. Daardoor ontstaat er een soort statistische vertekening; het aanbod is er wel, alleen worden huren in rekening gebracht die onder de liberalisatiegrens van 650 euro per maand worden gehouden. Huurliberalisatie maakt het voor beleggers interessant om huurwoningen aan te bieden en dat kan tot meer diversiteit in het aanbod leiden.”

‘Nieuwbouwproductie in vrije sector zal stijgen’

Frank van Blokland,

directeur van de koepelorganisatie van institutionele beleggers IVBN

“De nieuwbouwproductie van vrijesectorwoningen stijgt de komende jaren sterk. Ik verwacht dat de huidige jaarlijkse productie van corporaties, institutionele en particuliere beleggers samen de komende paar jaar bijna verdubbelt van 10.000 tot 15.000 naar 20.000 tot misschien wel 25.000 vrijesectorhuurwoningen. Nu voegen institutionele beleggers per jaar 4000 tot 5000 woningen toe aan de vrije sector. Het heeft een aanloopje nodig voordat iedereen gewend is aan de nieuwe regels, met drie of vier jaar zou het zover kunnen zijn.

Dan moeten overigens wel de grondprijzen passend gemaakt worden bij vrijesectorhuur; dat kunnen niet de hoge grondprijzen zijn zoals onder particuliere koopwoningen. Ik hoop pensioenfondsen en buitenlandse investeerders te kunnen overtuigen van de investeringsmarkt in vrijesectorhuurwoningen. Echt makkelijk gaat dat nog niet. De uiteindelijke uitwerking van de stelselwijziging hangt in grote mate af van de details en herstel van vertrouwen. Nog niet alles is geregeld, er zijn een aantal wezenlijke vragen die nog openliggen, onder andere over de uitvoering van het gelijk speelveld. Het politieke draagvlak bepaalt of het zo blijft of dat het volgende kabinet alles weer verandert.”

Reageer op dit artikel