nieuws

‘Europese Commissie moet uitbuiting geheel uitroeien’

bouwbreed

Het is in ieders belang dat uitbuiting van werknemers in de Europese Unie bestreden wordt. Dat vindt minister Asscher die wil dat de nieuwe Europese Commissie dit topprioriteit maakt.

Minister Asscher is onderbetaling arbeidsmigranten helemaal zat

“Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent. Dat hoort de gouden regel voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te zijn”, schrijft Asscher in opiniestukken in The Financial Times en de Volkskrant.Met lede ogen ziet hij te veel grensoverschrijdende ondernemers die deze regels aan hun laars lappen.

“Dat leidt tot onderbetaling van arbeidsmigraten uit Oost-Europa en ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt in het westen van de EU. Ik voel er niets voor ons te laten meesleuren in een kolk naar beneden met steeds lagere lonen en steeds minder sociale bescherming”, aldus de bewindsman die zich verzekert weet van hartelijke instemming van de bouwbonden.

Een krachtige en eendrachtige aanpak van de problemen hoort in zijn visie dan ook topprioriteit te zijn van de nieuwe Europese Commissie. “Het verworden van het vrij verkeer ondermijnt uiteindelijk de legitimiteit van de Europese Unie”, vreest hij.

Zijn oproep is niet bedoeld om Polen, Roemen en Bulgaren te weren uit ons land, maar om te zorgen voor een gelijk speelveld waar concurrentie op arbeidsvoorwaarden niet plaatsvindt.

Fraudebestrijding

Inmiddels zijn er Europees al wat maatregelen genomen. Die zijn vooral gericht op fraudebestrijding die de lidstaten inkomsten scheelt aan niet-betaalde belasting en premies. Zo gaan landen intensiever samenwerken en controleren en over de grens boetes innen. Ook worden opdrachtgevers aangesproken op onderbetaling door onderaannemers.

Asscher wil echter verder gaan. Daarbij wil hij onder meer dat werkgevers niet alleen gelijk loon voor gelijk werk betalen, maar ook andere arbeidsvoorwaarden gelijktrekken. “Hoe meer arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers lijken op die van andere werknemers, des te eerlijker de concurrentie op de arbeidsmarkt”, is zijn redenering.

Verder moet er zo snel mogelijk een einde gemaakt worden aan de goedkope truc van ‘postbusondernemingen’, die op papier naar het buitenland verhuizen om hun activiteiten in eigen land goedkoper te kunnen voortzetten dankzij lagere loonkosten. Verder wordt in Brussel binnenkort besloten een platform tegen zwart werk op te richten. Dat moet volgens Asscher een coördinatiecentrum worden.

Reageer op dit artikel