nieuws

Europees sofi-nummer moet helpen tegen uitbuiting

bouwbreed

Introduceer een sociaal zekerheidsnummer in de strijd tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers. Dat is een aanbeveling van de Europese SER.

Samenwerking helpt bij tegengaan concurrentievervalsing

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vindt een aanpassing van de Dienstenrichtlijn niet nodig. Betere handhaving en minimum standaarden voor inspecties helpen al voldoende in de strijd tegen sociale dumping en concurrentievervalsing, blijkt uit onderzoek van het comité.

Daarmee reageert het EESC op de al jarenlange commotie rond uitbuiting van werknemers van binnen de Europese Unie, fraude met belasting en premieafdrachten door malafide uitzenders en detacheerders die de reguliere bouwbedrijven bestoken met oneerlijke concurrentie.

Om dat nijpende probleem, dat alleen maar groter lijkt te worden, aan te pak ken, adviseert het comité een aantal stappen te zetten waaronder de introductie van een Europees sofi-nummer. Dat vereenvoudigt de controlemogelijkheden van de inspectiediensten in de lidstaten.

Daarnaast moet er een handboek komen over belastingen en sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten. Dan kunnen bedrijven die buitenlanders inhuren weten waar zij zich aan te houden hebben. Met name in de bouw is het verder erg belangrijk om verschillen tussen werkland- en woonlandbeginsel te overwinnen. Dat is nu maar al te vaak verwarrend, omdat de Dienstenrichtlijn en de Detacheringsrichtlijn van verschillende principes uitgaan.

Grensoverschrijdend

“Alle diensten, grensoverschrijdend of niet, worden verricht door mensen voor mensen en alle wettelijke, sociale en financiële aspecten zijn met elkaar verbonden. Daarom moet er een gemeenschappelijke aanpak komen en samenwerking tussen lidstaten. Ook moet de dialoog tussen overheden en sociale partners versterkt worden om de problemen aan te pakken”, vindt Martin Siecker, de voorzitter van de afdeling voor de gemeenschappelijke markt, productie en consumptie van de EESC.

Met name de samenwerking tussen de lidstaten is hard nodig, al was het maar om frauduleuze bedrijven aan te pakken die nu van de ene lidstaat naar de andere verhuizen om maar geen belastingen en premies te betalen en vervolging te voorkomen. “Dat moet op het hoogste niveau worden aangepakt”, vindt Siecker. Daarvan profiteert niet alleen de maatschappij als geheel, maar in het bijzonder juist de bouwsector, vindt de EESC.

Met deze ideeën worden misstanden als in Eemshaven in elk geval lastig.

Reageer op dit artikel