nieuws

Europa zo ver weg en toch dichtbij

bouwbreed

Donderdag is het zover. Dan mogen we weer naar de stembus om afgevaardigden te kiezen voor het Europees Parlement. Velen, ook nationale politici, doen maar al te vaak of Europa de ver-van-mijn-bedshow is. Maar Brussel is dichtbij en beïnvloedt ons dagelijks leven en werken in hoge mate. Wellicht is dat de reden voor de kritiek die een aantal partijen laat horen. Ferry Heijbrock

Het is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat juist in crisistijd de kritiek op Europa harder is geworden. Bureaucratisch en bemoeizuchtig zijn nog relatief onschuldige verwijten, die overigens niet gebaseerd zijn op feiten, integendeel. Dat de Unie minder ambtenaren heeft dan de gemeente Rotterdam duidt niet op een bureaucratie. En de tijd dat Brussel zich bemoeide met hoe krom een komkommer mag zijn, ligt eveneens achter ons.

Juist de crisis heeft aangetoond dat coördinatie en toezicht op een hoger niveau dan nationaal geen overbodige luxe is. Geen land in Europa is in staat om de bankencrisis alleen aan te pakken. Daarvoor is de financiële wereld te veel gemondialiseerd. En de afgelopen jaren hebben juist Europese gelden nog enig soelaas geboden voor ontslagen werknemers en bouwinvesteringen.

Nu met de Oekraïne-crisis bewijst Europa nog eens zijn bestaansrecht. Poetin moet zich toch tweemaal bedenken voordat hij de Oekraïne echt inlijft. Het zal velen een zorg zijn. Maar bedacht moet worden dat er in de Baltische staten ook nog veel Russen wonen. Na de Oekraïne de Baltische staten is dus niet uitgesloten. Die zijn echter lid van de EU.

Natuurlijk is er kritiek mogelijk op de Unie. Brussel bemoeit zich wel eens te gedetailleerd met beleid waarvan gezegd kan worden dat het beter nationaal geregeld kan worden. Maar om daar Brussel de schuld van te geven, is hypocriet. Het zijn immers de lidstaten die in de Europese Raad van ministers uiteindelijk bepalen wat er gebeurt en niet de Europese Commissie of de Brusselse ambtenarij. Die voeren slechts uit.

Er zijn beleidsterreinen te over waar de coördinatie van de EU zegeningen heeft gebracht. Zo kon in de jaren zestig een fotorolletje nog eenvoudig in het water van de Rijn worden ontwikkeld. Dankzij de EU kunnen we er nu weer in zwemmen.

Het voor de bouw belangrijke klimaatbeleid is ook een voorbeeld. Dankzij de EU vormen de Europese landen nu een machtsblok waarmee rekening gehouden moet worden. Dat een enkele klimaatscepticus nog steeds denkt dat er niets aan de hand is, neemt niet weg dat het goed is dat er toch maatregelen worden genomen.

Hetzelfde geldt voor het energiebeleid waar de bouw van profiteert. Willen we een ongestoorde energievoorziening zeker stellen, dan is de kracht van de EU nodig om te zorgen voor robuuste grensoverschrijdende netwerken. Eén Europese markt heeft al positieve effecten gehad. Zonder enige regulering dreigen de negatieve kanten zoals uitbuiting te gaan overheersen.

Het zijn geluiden die de politiek te weinig laat horen, waardoor de belangstelling voor de verkiezingen gering is. Gelukkig komt er een tegenbeweging op gang. Meer dan 500.000 ondernemers, klein en groot, zullen de komende week Nederland laten weten ‘Wijzijnvoor.EU’. Een campagne onder deze titel laat in een korte film zien dat Europa banen en welvaart betekent, dat het ons brood is. Deze pro-Europacampagne is volgens de ondernemers nodig omdat dit geluid veel te weinig is te horen. Dat is jammer, omdat de EU veel betekent, ook voor de bouw.

Reageer op dit artikel