nieuws

Effecten van liberalisering huurmarkt onduidelijk

bouwbreed Premium

De liberalisatie van de huurmarkt pakt gunstig uit voor de bouwsector, verwachten deskundigen. Onduidelijk is echter hoe groot de effecten zijn en wanneer ze zich openbaren.

VVD wil weten van minister hoeveel nieuwbouw hervorming moet opleveren

Minister Blok (wonen) wil de ontwikkeling van de huurmarkt in de vrije sector stimuleren. Hij legt corporaties aan banden en wil afrekenen met valse concurrentie. Met een gelijker speelveld hoopt de minister dat vooral institutionele beleggers meer zullen investeren in het middensegment.

De Tweede Kamer vergadert vandaag over het toekomstige huurbeleid. “Een reset van de Nederlandse woningmarkt”, aldus PvdA’er Jacques Monasch. VVD’er Roald van der Linde is blij met de “hervorming”, maar wil van de minister weten op hoeveel extra nieuwbouwwoningen hij rekent in het middensegment.

Afwachtend zijn de reacties uit het veld. Corporaties en beleggers houden nog slagen om de arm, zolang de details niet zijn uitgewerkt. Zo is nog niet vastgelegd hoe de commerciële activiteiten van corporaties worden beperkt. Veel hangt bovendien af van de uiteindelijke prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten, meent Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). “Maar ik verwacht dat de nieuwbouwproductie van vrijesectorwoningen sterk kan stijgen.”

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, denkt dat het liberaliseren van de huurmarkt een gunstig effect heeft op de bouwproductie. “Maar het kost tijd, een schok zal uitblijven.”

Corporatiekoepel Aedes is sceptischer en acht het onrealistisch dat marktpartijen zullen investeren in het midden­segment vanwege te lage rendemeneten. Voorzitter Marc Calon waarschuwt verder dat de investeringen van corporaties met 2 miljard euro omlaag gaan door het bevriezen van de liberalisatiegrens.

>Pagina 3: ‘Geen tekort aan middeldure huurwoningen’

Reageer op dit artikel