nieuws

Dynamis ziet nieuw marktbeeld ontstaan

bouwbreed Premium

Dynamis rekent op een geleidelijke stijging van de woningprijzen. Dat de prijzen momenteel licht stijgen en het aantal verkopen tegelijkertijd toeneemt, is reden voor optimisme over de nabije toekomst.

Herstel woningverkoop zet door

E en en ander komt naar voren uit de eerste Marktscan Woningprijzen van Dynamis. Die wordt voortaan bij wijze van verdieping toegevoegd aan de reguliere kwartaalberichten over de woningmarkt van deze makelaarsorganisatie. Kopers blijken veel minder geld kwijt te zijn voor een huis dan zes jaar geleden. Allereerst omdat de prijzen veel lager zijn. De mediane prijs is sinds 2008 met 22 procent gedaald. De inflatie meegerekend is de daling nog veel groter. Maar dat is niet eens het hele verhaal. De overdrachtsbelasting is blijvend verlaagd en dat scheelt de koper nog eens 4 procent. Verder verstrekken veel gemeenten gunstige startersleningen. Bovendien is de hypotheekrente historisch laag.

Tegenover deze gunstige ontwikkelingen staan een groeiende baanonzekerheid en een consumentenvertrouwen dat weliswaar herstelt, maar vooralsnog wankel is. Omdat de demografische ontwikkelingen onbetwist leiden tot meer huishoudens, zal niettemin de vooralsnog latente vraag geheid blijven stijgen. Zodra de economische omstandigheden daarvoor voldoende aanleiding geven, komt deze vraag op de markt.

Voor de bouw essentieel om de vraagontwikkelingen scherp in de gaten te houden en hierop tijdig te anticiperen, is een boodschap uit de Marktscan. Temeer omdat “de vraag van de woonconsument onderhevig is aan veranderingen die elkaar snel opvolgen”. Het aanbod loopt vrijwel per definitie achter op de wispelturige vraag van het moment. In de nieuwbouw blijkt het daardoor moeilijk in te spelen op de vraag. Gezien de doorlooptijd van projecten kan het makkelijk gebeuren dat een woning al niet meer voldoet tegen de tijd dat deze klaar is.

Dynamis onderkent dat het ingewikkeld is om uit allerlei fluctuaties in de huizenprijzen een trend te destilleren. Zo zijn de huizen die nu worden verkocht meestal niet dezelfde als die welke zes jaar geleden werden verkocht. Dynamis prefereert voor zijn marktbeeld de mediane prijs. Die levert een realistischer beeld opvan de ontwikkelingen dan de gemiddelde prijs, is de overweging.

Reageer op dit artikel