nieuws

Amsterdam wil alle tunnelcontracten bundelen

bouwbreed

Tijdens het Nationale Tunnelcongres afgelopen donderdag presenteerde de hoofdstad haar eigen tunnelstandaard. Het vreemde is namelijk dat de nieuwe tunnelstandaard, die sinds vorig jaar zomer van kracht is, van alles voorschrijft voor nieuwe rijkstunnels, maar niet van toepassing is voor tunnels van andere opdachtgevers en ook weinig regelt voor renovaties. Een punt van zorg dat […]

Tijdens het Nationale Tunnelcongres afgelopen donderdag presenteerde de hoofdstad haar eigen tunnelstandaard. Het vreemde is namelijk dat de nieuwe tunnelstandaard, die sinds vorig jaar zomer van kracht is, van alles voorschrijft voor nieuwe rijkstunnels, maar niet van toepassing is voor tunnels van andere opdachtgevers en ook weinig regelt voor renovaties.

Een punt van zorg dat breed leeft onder tunnelexperts. Immers in 2019 moeten alle tunnels aan de nieuwste Europese veiligheidseisen voldoen. In Amsterdam moet bijvoorbeeld de Piet Heintunnel (1997) voor die tijd worden aangepakt en ook de Arenatunnel (1996) is aan groot onderhoud toe. De Michiel de Ruijtertunnel achter het CS gaat volgend jaar open en onlangs is besloten tot nog een extra Amsterdamse tunnel, de Spaarndammertunnel, die in 2017 klaar moet zijn.

“We hadden met twee nieuwe tunnels op stapel en drie te renoveren tunnels haast en daarom zijn we voortvarend aan de slag gegaan met een standaard die ons werkbaar lijkt. Het is uitdrukkelijk een eerste versie waar komend jaar ruimte is voor aanpassingen op basis van praktijkervaringen. We wilden een werkende standaard voor zowel nieuwbouw als renovatie”, licht Paul Kleijn, hoofd beheer dienst infrastructuur van Amsterdam toe.

Eind 2011 kondigde hij al aan met een eigen standaard te komen en hij heeft woord gehouden. De standaard is niet specifiek Amsterdams en kopiëren is toegestaan. “Graag zelfs!”

Bewust is niet te veel afgeweken van de landelijke standaard die nu zijn vruchten af lijkt te gaan werpen voor de Coentunnels, Combitunnel Nijverdal, A2 Maastricht en A4 Schiedam. De standaard biedt duidelijkheid over wat een veilige tunnel is en biedt geen ruimte meer voor het zogenoemde scenariodenken.

Vooral dat laatste gaf veel stof voor discussie met lokale overheden en zorgde voor vertraging bij zowel de tunnels in de A74 Roermond als de A2-landtunnel Leidsche Rijn. Debacles die elke tunnelexpert nog vers in het geheugen liggen. Met man en macht is daarna gewerkt aan een tunnelstandaard die is verankerd in de Tunnelwet.

Amsterdam hoeft zich dus niet aan die standaard te houden en is aan de slag gegaan met een eigen variant. Lokaal is juist positieve ervaring met scenario-denken en dus heeft de stad ervoor gekozen de risicoanalyse beperkter te maken dan de landelijke eisen en de scenario’s in ere te houden bij het afgeven van de finale openstellingsvergunning.

“We hebben de neiging om de tunnel te behandelen als object, maar cruciaal is mee te wegen in welke omgeving zo’n tunnel ligt. Bij ons ligt bijvoorbeeld een tunnel geklemd tussen de Noord-Zuidlijn en onder het nieuwe busstation. Daar stel je andere eisen aan dan bij de IJtunnel waar technologiemuseum Nemo boven op de tunnelmond is gebouwd.

Projectmanager Michiel Waitz is in het veld aan de slag met de Amsterdamse tunnelstandaard en kan daar goed mee uit de voeten. “De standaard geeft ons houvast voor een gelijk veiligheidsniveau voor alle tunnels en een goede voorspelbare basis voor onderhandelingen met stakeholders als brandweer, andere hulpdiensten en omwonenden.”

Gunning

De stad wil namelijk daarnaast alle tunnelcontracten gaan standaardiseren en mogelijk bundelen tot één contract. Daarbij wordt nagedacht over de mogelijkheid van een prestatiecontract en het toepassen van Best Value Procurement. Nu is het onderhoud nog verdeeld over tientallen deelcontracten met verschillende partijen. Momenteel is Waitz hard bezig met de geplande gunning van half juli voor de mechanische en elektronische contracten voor de Piet Heintunnel en de Arenatunnel. Contracten die zullen lopen tot 2016, want dan lopen de verplichtingen over in het megacontract.

Reageer op dit artikel