nieuws

Alle data van Zuid-Holland online

bouwbreed

Alle data van Zuid-Holland online

Alle beschikbare data van onder meer leegstand, WOZ-waarden, woningbouw en bevolkingsprognoses in Zuid-Holland zijn sinds gisteren voor iedereen beschikbaar.

De provincie wil alle samenwerkingspartners en andere overheden volledig inzicht geven in de data waarop zij haar beleid baseert. De website ‘Staat van Zuid-Holland’ ontsluit alle data, cijfers en kaarten voor analyses, trends en prognoses.

Reageer op dit artikel