nieuws

Accu elektro-auto verbetert benutting opbrengst zonnepanelen

bouwbreed

Eigenaren die de accu van hun elektrische auto opladen met zonnestroom, gebruiken op die manier meer dan 70 procent van wat hun zonnepaneel opwekt. Via de accu kan de zonnestroom overal voor worden gebruikt.

onderkop

Cofely werkt daarvoor in een proefproject met onder meer netbeheerder Alliander, fabrikant van schakelmateriaal ABB en autofabrikant Mitsubishi Motor Corporation de benodigdheden uit. Het gaat om een laadpaal die èn elektriciteit in de accu laadt én geladen accustroom weer in huis brengt. Zo’n laadpaal bestaat volgens projectleider Jacco van der Burg van Cofely nog niet. Eenmaal uitontwikkeld hoopt de installatiespecialist het resultaat al dan niet in licentie te kunnen verkopen. Een extra regel in de programmatuur van de auto moet het systeem werkend maken. Cofely heeft inmiddels met de exploitatie van laadpunten ervaring opgedaan met de energievoorziening van elektrische auto’s.

Lochem krijgt na de zomer de primeur van het proefproject Vehicle2GHome; de eerste fase van een drie jaar durend proefproject. Dat is niet zomaar, zegt Van der Burg: de gemeente is een ’proeftuin’ voor netbeheerder Alliander; e r vinden meer energietechnische proeven plaats.

Met de kennis die in de Gelderse gemeente wordt opgedaan wordt in 2015 onder de noemer Vehicle2Building in Amsterdam Nieuw-West een test gedaan met het over en weer sturen van zonnestroom tussen een (bedrijfs)gebouw en elektrische auto’s van verschillende gebruikers. De laatste fase heet Vehicle2Grid. In 2016 wordt in Amsterdam een hele straat of buurt in de wijk Nieuw-West met zonnepanelen en auto-accu’s van stroom voorzien.

Elektrische auto’s helpen op termijn het energienet beter te balanceren, verwacht Van der Burg. Eigenaren verbruiken op die manier zelf een groter deel van het vermogen wat hun zonnepanelen opwekken: meer dan 70 procent tegen een kleine 10 procent. Mede daardoor rekent Van der Burg met een grootschalige implementatie van elektrische auto’s en een grotere zelfvoorziening met energie van huishoudens.

In het proefproject wordt ook een open onlineplatform voor datacommunicatie ontwikkeld. “Dit open platform brengt verschillende partijen met elkaar in verbinding die normaliter niet vanzelfsprekend met elkaar zouden samenwerken door verschillen in communicatieprotocollen”, zegt Van der Burg. Zo kan data uit een huishouden worden gekoppeld aan data uit een auto of een laadpaal. De combinatie kan de aanzet geven tot het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Vehicle2Grid is voor zover Van der Burg zegt te weten het eerste werkende project in z’n soort. “Voorheen zijn er ook proeven geweest maar daarin ging het om het virtueel regelen van energiestromen; wij brengen een fysieke koppeling tot stand.”

De deelnemers aan Vehicle2Grid financieren het proefproject met in totaal 1,9 miljoen euro.

Reageer op dit artikel