nieuws

Aanzwellende tegenwind voor luchthaven Twente

bouwbreed

Brussel gooit roet in het eten voor de ontwikkeling van luchthaven Twente. De Europese staatssteunregels, afnemend politiek draagvlak en moeizame businesscase spelen investeerder Dik Wessels parten.

Ondernemer Dik Wessels heeft van de overheid garanties gekregen

Gebiedsontwikkelaar ADT stelt in zijn persbericht dat hij de termijnen niet haalt omdat Brussel denkt ‘meer tijd nodig te hebben’. Tegenstanders wijzen er fijntjes op dat niet duidelijk is wanneer de staatssteuntoets precies is aangevraagd. Wel duidelijk is dat medio maart 2014 dit verzoek nog niet officieel was ingediend. Volgens ADT omdat vanuit Brussel steeds aanvullende vragen werden gesteld over de economische onderbouwing. Volgens de tegenstanders omdat de initiatiefnemers bang waren nul op het rekest te krijgen van de Brusselse ambtenaren.

Waar loopt de Twenste luchthaven in Brussel tegenaan? In de eerste plaats mag een luchthaven binnen een straal van 100 kilometer van een andere luchthaven geen staatssteun ontvangen. ADT wil de 16 miljoen euro die hij van het Rijk, de provincie en de gemeenten Enschede en Hengelo krijgt uitventen als overheidsinvestering. Dat is het alleen als de investering marktconform is en op termijn winst oplevert. Echter, de afgelopen jaren waren geen marktpartijen bereid om te investeren in de luchthaven. Ondernemer Dik Wessels heeft van de overheid garanties gekregen. Mogelijk zijn die ook als staatssteun te kwalificeren. Daarbij: uit onderzoek blijkt dat kleine regionale luchthavens bijna altijd verliesgevend zijn. Als er al winst gemaakt wordt, is deze marginaal en is het onwaarschijnlijk dat de investeringen ooit terugverdiend worden. Een vergelijkbare regionale luchthaven in Polen kreeg onlangs nul op het rekest in Brussel en moest miljoenen aan uitgekeerde staatssteun terugbetalen.

De twijfels groeien bij de provincie Overijssel en bij de gemeente Enschede. CDA, tot voor kort voorstander van het plan, heeft er geen vertrouwen meer in en ook de recente gemeenteraadsverkiezingen laten een duidelijk beeld zien. Onder de bevolking groeit het verzet. 16.000 zienswijzen zijn ingediend. D66, een uitgesproken tegenstander van de ontwikkeling van luchthaven Twente, is bij de laatste verkiezingen de grootste partij geworden. Het nieuwe college van de gemeente Enschede eist in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord dat uiterlijk in september 2014 duidelijkheid is of er al dan niet sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Zo niet, dan komen alternatieve ontwikkelingen in beeld, zonder vliegveld. Brussel denkt echter pas in januari 2015 antwoord te kunnen geven op die vraag.

Reageer op dit artikel