nieuws

Zzp’er heeft zorgplicht bij inhuur zzp’er

bouwbreed

Zelfstandigen zonder personeel die collega-zzp’ers inschakelen, kunnen aansprakelijk zijn voor de schade die deze inhuurkrachten lijden als gevolg van een ongeval tijdens het werk.

Bij gezagsrelatie tussen zelfstandigen

Dat valt op te maken uit een vonnis dat de Arnhemse rechtbank recentelijk heeft gewezen.

Volgens de rechter kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen zzp’ers. Als daarvan sprake is, heeft de ene zzp’er de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van de andere. Schiet hij daarin tekort, dan is hij aansprakelijk voor eventuele schade.

De Arnhemse rechtbank boog zich over de schadeclaim van een zelfstandig metselaar/stukadoor die tijdens de sloop van het dak van een koeienstal 4 meter naar beneden viel en daarbij drie tenen in zijn rechtervoet brak. De metselaar was ingehuurd door een andere zzp’er die de sloopklus had aangenomen.

Veel te zeggen over de manier waarop de werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd, had de ingehuurde zzp’er niet. Hij volgde de instructies op van degene die hem had ingeschakeld. En dus is er sprake van een gezagsrelatie, concludeert de rechter.

Dat de zzp’er metselaar/stukadoor was en geen ervaring had met sloopwerkzaamheden, speelt daarbij ook een belangrijke rol. “Het betrof voor hem werkzaamheden van een geheel andere aard. Van enige autonomie en of inrichten van de eigen werkzaamheden kan dan geen sprake zijn”, overweegt de rechtbank.

Discussie

Het vonnis scherpt de discussie over de arbeidsomstandigheden van zzp’ers en de zorgplicht jegens hen verder aan. Twee jaar terug besloot het kabinet om zzp’ers en vaste werknemers die op dezelfde werkplaats dezelfde werkzaamheden verrichten, onder het arbo-regime van die laatste te plaatsen.

In 2012 oordeelde de Hoge Raad dat een vezelverwerkingsbedrijf aansprakelijk is te houden voor het ongeval van een ingehuurde installatiemonteur, ook al werkte de man geheel zelfstandig.

Reageer op dit artikel