nieuws

Voor 1,6 miljard aan versterkingen

bouwbreed

De komende drie jaar komt nog voor 1,6 miljard euro aan waterprojecten op de markt, waaronder de grote projecten Texel, Houtribdijk en de Markermeerdijk. Per jaar wordt ook 25 kilometer verhoogde dijk opgeleverd, maar dat tempo moet na 2017 verdubbelen.

Per jaar 25 kilometer dijk verhoogd

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 wordt in betrekkelijke luwte voortvarend uitgevoerd en overleefde ongeschonden alle bezuinigingsrondes. Voor de noodzakelijke derde ronde na 2017 is nog altijd 360 miljoen euro per jaar beschikbaar. “Slimmer en goedk oper is dan het devies”, voorspelt programmadirecteur Roeland Hillen van het lopende Hoogwaterbeschemingsprogramma. Hij houdt de voortgang van de 88 projecten nauwlettend in de gaten en heeft de handen vol aan afstemmen en onderhandelen. Nu is al duidelijk dat vijf projecten de einddatum van 2017 niet zullen halen.

De beschikbare 3,2 miljard euro is afdoende om alle 366 kilometer dijken te versterken, weet hij zeker. Van het budget is nu 1 miljard euro uitgegeven en nog eens 600 miljoen euro verplicht, er is nog 1,6 miljard euro over voor een paar lastige grote projecten met relatief veel risico. Daarbij gaat het om de Waddenzeedijk op Texel, de dam tussen Enkhuizen en Lelystad (Houtribdijk) en de strook tussen Amsterdam en Hoorn (Markermeerdijken). Drie ‘joekels’ die nu in de plan- en marktoriëntatiefase zitten en volgend jaar op de markt komen.

Verontrustende signalen

In tegenstelling tot de Ruimte voor de Rivier-projecten is er geen extra ambitie voor ruimtelijke kwaliteit. “Het zijn vrij rechttoe-rechtaan dijkversterkingen”, waarvan zeventien lopende projecten en nog eens twaalf in voorbereiding. Het programma is opgezet na verontrustende signalen over verzwakte dijkvakken na de vijfjaarlijkse inspecties in 2006. Daaronder zijn de zogenoemde zwakke schakels in de kust, maar ook allerlei rivier- en (IJssel)meerdijken.

Het opdrachtgeverschap voor de 88 projecten is vooral ondergebracht bij vijftien waterschappen. Alle grote waterbouwers zijn bij de uitvoering betrokken, maar ook tientallen kleinere spelers pikken een graantje mee. “De versterkingen moeten de komende vijftig tot honderd jaar mee en gezamenlijk bepalen we het ‘smoel’ van Nederland.”

Omdat de waterschappen na oplevering zorgdragen voor het beheer en onderhoud, komen bijna alle projecten als engineering & construct en soms als design & construct op de markt. Uitzondering is de Hondsbossche Zeewering waarvoor Van Oord en Boskalis bij Petten een tweede ‘zandmotor’ maken om die zwakke schakel in de kust van Noord-Holland aan te pakken. Bij die megaklus, waarbij 30 miljoen kuub zand wordt verplaatst, is de bouwcombinatie ook verantwoordelijk voor twintig jaar onderhoud.

Reageer op dit artikel