nieuws

Uitkeringen in de bouw nemen af met 7,7 procent

bouwbreed

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de bouwnijverheid is van februari op maart met 7,7 procent geslonken tot 26.125. De vlag kan nog niet uit omdat de daling vooral wordt veroorzaakt door mensen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Voorzitter Maurice Limm en van vakbond CNV zegt niet vrolijk te worden van de uittocht. “Zo lang er geen extra banen bijkomen, blijft het crisis. De overheid moet investeringen naar voren halen voor de overgang naar een duurzame en innovatieve economie.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat over een langere periode gezien de werkloosheid in Nederland nog steeds toeneemt.

Gemiddeld steeg het aantal werklozen in het eerste kwartaal met vijfduizend per maand. De teller staat nu op 700.000. De piek lag in februari met 717.000. De omvang van de werkzame beroepsbevolking daalde in het eerste kwartaal met 18.000 personen per maand.

Uitkeringsinstantie UWV telt in de eerste drie maanden van het jaar 11.900 ontslagaanvragen, 29 procent minder dan in dezelfde periode van 2013. In het eerste kwartaal werden 6700 ontslagvergunningen verleend. Vier op de vijf ontslagvergunningen hadden te maken met economische redenen.

Het aantal nieuwe uitkeringen in de bouwnijverheid bedroeg in het eerste kwartaal 9152. Het aantal betekent een daling van 24 procent ten opzichte van begin 2013. Bij de bouwbedrijven gingen 6951 mensen de WW in, 22 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Werkhervatting

Ee n lichtpunt is dat de beëindiging van een WW-uitkering in de bouwnijverheid vanwege werkhervatting toeneemt. Tegenover de 5039 mensen in 2013 staan dit jaar 6220 personen die slaagden opnieuw aan de slag te komen. De groep die niet langer in aanmerking komt voor een WW-geld vanwege de maximale uitkeringsduur had in het eerste kwartaal 1772 gezichten, 42 minder dan een jaar eerder in hetzelfde tijdvak.

De nieuwe WW-uitkeringen nemen in slechts enkele provincies af. In het eerste kwartaal is een daling te zien in Friesland (-7 procent), Drenthe (-2 procent) en Limburg (-1 procent). De uitkeringen nemen het sterkst toe in Gelderland (+6 procent), Noord-Holland (+5 procent) en Zeeland (+4 procent).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels