nieuws

Rijkswaterstaat wil jaarlijkstien innovaties

bouwbreed Premium

Patenten, rigide regeltjes en gescheiden budgetten zijn de grootste belemmeringen om innovaties bij Rijkswaterstaat een kans te geven.

Fonds voor financiering ontwikkelkosten

De nieuwe ambitie is minimaal tien innovaties p er jaar in te kopen. Afgelopen week introduceerde Rijkswaterstaat het ‘Beleidskader innovatiegericht inkopen’ waarin ruimte voor meer innovatie wordt geschetst. Concrete ambitie is minimaal tien innovaties per jaar in te kopen, met de bijbehorende onzekerheden op de koop toe.

Daarvoor is “durf en ruimte” nodig, beseft topman Jan Hendrik Dronkers en is het soms nodig om te “investeren met een onzekere uitkomst”. Een dappere poging om innovatiegericht inkopen in te bedden in het gedegen en dichtgetimmerde palet bij Rijkswaterstaat om projecten volgens een vast stramien van standaard contracten, functionele eisen en waarborgen aan te besteden.

Innov58 is zo’n project waarvoor geen budget is, maar innovatieve oplossingen de sleutel moeten bieden om de A58 toch versneld aan te pakken. Ook de verdere uitwerking van ultrastil asfalt laat zien dat binnen de aanbestedingsregels wel degelijk ruimte is om samen met de markt aan nieuwe asfaltsoort te werken.

Een doorbraak kan zijn dat Rijkswaterstaat niet meer altijd het intelectueel eigendom van een nieuwe vinding zal opeisen. “Daardoor is het voor een marktpartij niet meer interessant om een innovatie door te ontwikkelen” en komen veelbelovende ideeën en vindingen nooit verder dan een pilot.

Rijkswaterstaat gaat ook ruimte geven voor alternatieven zoals een licentie te krijgen voor het gebruik, of een licentie voor het herhaaldelijk toepassen van een innovatieve oplossing. Op die manier spreiden de ontwikkelkosten zich over meerdere opdrachten en is de terugverdienkans hoger.

Een waslijst van belemmeringen is in kaart gebracht met de bedoeling ze stuk voor stuk op te ruimen zodat innovaties meer kans van slagen krijgt. Ook wordt nagedacht over een apart fonds waaruit markt en overheid ontwikkelkosten kunnen financieren.

Het beleidskader is te vinden op:

www.cobouw.nl/bijlagen

Reageer op dit artikel